Cần thợ Nails tại Mckeesport, PA

-
VNailPro
-
13.11.2019

Chỗ làm thoải mái, chủ dễ… chịu, lương cao, bao lương nếu cần, làm ngắn giờ, cần gấp 1-2 thợ. Liên lạc: chị Hương: tiệm 412-751-5919, cell: 412-414-8029. Cảm ơn nhiều.
Thông Tin Liên Hệ:
Unique Nails

Mckeesport, PA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết