California có phát thêm tiền kích thích cho người dân vào 2022 nữa không?

-
Thomas Nguyen
-
25.12.2021

Tính đến nay, tiền kích thích kinh tế của Quỹ Golden State đã phân phát cho cư dân California có thu nhập thấp (ít hơn 75.000 đô la) được khoảng 12 tỷ đô la.

Nếu bạn nghĩ số tiền này là một phần của các chương trình cứu trợ đại dịch thì bạn đã nhầm vì đó thực sự là một trong những khoản giảm thuế tiểu bang lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo Thống đốc California Gavin Newsom. Nó chỉ xảy ra trùng hợp với đại dịch và trong bối cảnh một thống đốc đang tìm cách lấy lòng của cư dân trong một cuộc bầu cử mang tính sống còn mà thôi.

California có phát thêm tiền kích thích cho người dân vào 2022 nữa không?

Quỹ Kích thích Golden State đã bắt đầu như thế nào?

Tờ New York Times đã đưa tin về chương trình này vào đầu tuần này, giải thích một biện pháp được gọi là “giới hạn Gann”, được ban hành vào năm 1979. Theo luật do Paul Gann đề xuất, nếu California vượt quá giới hạn chi tiêu của tiểu bang, thì mức quỹ thu được từ thuế nhà nước, nó phải trả lại một phần tiền cho người nộp thuế.

Người dân California nhận được nhiều tiền kích thích hơn vào 2022?

Năm 2021, California có thặng dư ngân sách là 76 tỷ đô la. Văn phòng Phân tích Lập pháp Tiểu bang dự kiến ​​vượt quá 31 tỷ đô doanh thu cho năm tài chính bắt đầu vào 7/2022. Với số tiền dư thừa trong ngân sách và giới hạn Gann có hiệu lực, có thể người đóng thuế ở California sẽ nhận thêm tiền vào 2022.

Tuy nhiên, theo quy định về giới hạn Gann, thống đốc có 2 năm để khắc phục tình trạng dư nợ trước khi phân phối tiền cho người dân. Newsom đã chọn để Golden State Stimulus có hiệu lực sớm, một phần vì đại dịch, nhưng cũng vì ông đang phải đối mặt với việc bãi nhiệm. Newsom hiện có thời gian để quyết định hướng hành động tốt nhất cho 2022. Ông có thể chọn tiếp tục Quỹ Kích thích Golden State hoặc tìm các cách khác để giảm thặng dư ngân sách.

Sao California có nhiều tiền vậy?

Với Silicon Valley, Hollywood và nhiều tập đoàn hùng mạnh về tài chính, California hiện đang đứng thứ 7 ở Mỹ dựa vào số lượng triệu phú trên tổng dân số.

Điều này đã tạo ra hướng hành động cho Chris Hoene, giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách và Ngân sách California, người đã mô tả trên NY Times là “làm giảm sự bất bình đẳng về tài sản và thu nhập”. Ông đã nói với Times, “Và sau đó chúng tôi có một cấu trúc thuế được thiết kế để thực sự tạo ra doanh thu từ đó”.

California có phát thêm tiền kích thích cho người dân vào 2022 nữa không?

Theo NY Times, các khoản giảm thuế đã trở thành điểm tranh cãi của một số cá nhân có thu nhập cao hơn, những người đã giúp tạo ra của cải cho California. Nhưng Newsom ám chỉ kế hoạch tiếp tục phân phối lại tài sản của tiểu bang cho những người cần nó nhất.

Trong cuộc họp báo vào 11/2021, ông nói, “Tôi rất tự hào về khoản giảm thuế lịch sử, và mong muốn được đưa ra quyết định mà tôi nghĩ là vì lợi ích tốt nhất của 40 triệu người dân California.”

#Bài hay khác:

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết