Tiền hoàn thuế 2020: làm thế nào để đăng ký?

-
Thomas Nguyen
-
19.12.2021

 Tiền hoàn thuế 2020: làm thế nào để đăng ký?

Sở Thuế vụ (IRS) có thể gửi thêm tiền cho bạn dưới dạng hoàn lại các khoản thuế bạn đã nộp vào năm 2020. Những người đã nhận được nguồn trợ cấp thất nghiệp từ IRS vào năm ngoái và nộp thuế cho số tiền mà họ nhận được, là nhóm người có thể nhận được nguồn bổ sung, theo một tuyên bố của IRS.

Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA), được thông qua vào tháng 3, đã thực hiện một loạt điều chỉnh đối với các loại thuế phải đóng để nhận trợ cấp thất nghiệp và xác định rằng 10.200 USD đầu tiên sẽ được miễn thuế. Những người trả trước khoản thuế năm 2020 đã nộp tờ khai vào tháng 3 bắt đầu nhận được khoản bồi thường đó.

Cho đến tháng 11, IRS đã phát hành hơn 11,7 triệu đô la khoản tiền hoàn lại trong tổng số 14,4 tỷ đô la. Khoảng 430.000 người đóng thuế đã nhận được khoản hoàn trả trung bình là 1.189 đô la.

Tuy nhiên, IRS vẫn tiếp tục xem xét các tờ khai trước khi kết thúc năm 2021 vì cơ quan này sẽ phát hành một khoản tiền hoàn lại mới. Cơ quan liên bang cũng đang sửa đổi các khoản tín dụng thuế khác nhau, ngoài Tín dụng thuế trẻ em.

Làm thế nào đăng ký cho khoản tiền thuế hoàn lại?

 Tiền hoàn thuế 2020: làm thế nào để đăng ký?

Bạn sẽ cần phải nộp tờ khai năm 2020 để yêu cầu khoản hoàn tiền được ghi có nếu bạn thường không khai thuế.

Bạn sẽ cần số tiền của tất cả các Khoản thanh toán tác động kinh tế thứ Nhất và thứ Hai để tính Khoản tín dụng hoàn lại tiền năm 2020.

Để tìm số tiền bạn nhận được trong tài khoản của mình, bạn có thể kiểm tra trực tuyến thông qua trang IRS. Khoản hoàn năm 2020 này chỉ dành cho những người đã khai hoặc tình nguyện mới có thể nộp bản khai theo phương thức điện tử. Nếu bạn chuẩn bị tờ khai cho năm trước, bạn sẽ cần phải in, ký tên và gửi tờ khai của mình.

Hãy nhớ rằng có một số loại người khai thuế, bao gồm kế toán viên công chứng được chứng nhận, đại lý đã đăng ký, luật sư và những người khác có thể giúp bạn khai thuế. IRS cũng sẽ gửi một loạt tin nhắn vào tháng 11 và tháng 12 tới những người không yêu cầu tín dụng thuế trẻ em.

 Tiền hoàn thuế 2020: làm thế nào để đăng ký?

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết