Cần gấp thợ bột ở Michigan

Tiệm rất đông khách đang cần gấp thợ bột bao lương $1200 1/tuần. Có nhà riêng cho thợ xuyên bang ( free),  chỗ làm vui...