Bạn đủ điều kiện cho khoản giảm thuế 2.000 đô vào 2022?

-
Thomas Nguyen
-
25.12.2021

Bạn đủ điều kiện cho khoản giảm thuế 2.000 đô vào 2022?

Một khoản giảm thuế ít được biết đến do IRS cung cấp cho những người có tài khoản hưu trí sẽ được mở rộng vào năm 2022 để hỗ trợ nhiều người Mỹ hơn và nó có thể giúp bạn tiết kiệm tới 2.000 đô la từ hóa đơn thuế của mình.

Được gọi là Saver’s Credit (trước đây được gọi là Tín dụng đóng góp tiết kiệm khi nghỉ hưu), khoản giảm thuế này dành cho người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình đang tiết kiệm để nghỉ hưu. Theo trang web Intuit TurboTax, The Saver’s Credit sẽ giảm hoặc thậm chí loại bỏ các hóa đơn thuế cho những người đủ điều kiện.

Khoản tín dụng có thể giảm thuế thông qua các hóa đơn lên đến 1.000 đô la cho cá nhân và 2.000 đô la cho các cặp vợ chồng. Nó được đưa ra như động lực để người Mỹ tiết kiệm tiền cho việc nghỉ hưu – một điều gần như không đủ kích thích người Mỹ hiện nay.

Không có nhiều người đóng thuế tận dụng khoản tín dụng, hoặc thậm chí biết rằng nó tồn tại. Tin tốt cho năm 2022 là IRS đã nâng phạm vi thu nhập cho những người đủ điều kiện nhận Tín dụng của người tiết kiệm, có nghĩa là nó sẽ dành cho nhiều người nộp thuế hơn.

Nếu đã kết hôn và nộp hồ sơ chung, tổng thu nhập đã điều chỉnh phải là 68.000 đô la trở xuống vào năm 2022 để yêu cầu tín dụng, con số này tăng từ 66.000 đô la vào năm 2021, theo Motley Fool báo cáo.

Nếu bạn nộp hồ sơ với tư cách chủ hộ, AGI của bạn phải từ $ 51,000 trở xuống vào năm 2022, tăng từ $ 49,500 vào năm 2021. Đối với tất cả những người nộp hồ sơ khác, AGI phải là $ 34,000 trở xuống vào năm 2022, tăng từ mức $ 33,000 vào năm 2021.

AGI: để xác định có thể đánh thuế bao nhiêu thu nhập của bạn, gồm tổng thu nhập từ các nguồn có thể đánh thuế trừ đi sự điều chỉnh tối đa cho phép.

Điều kiện nhận để giảm thuế?

Bạn đủ điều kiện cho khoản giảm thuế 2.000 đô vào 2022?

Nếu bạn có thể đáp ứng được một trong các tiêu chí sau:

  • Tuổi từ 18 trở lên
  • Không được tuyên bố là phụ thuộc vào thu nhập của người khác
  • Không phải là sinh viên (IRS coi bạn là sinh viên nếu trong 5 tháng qua, bạn đã đăng ký làm sinh viên toàn thời gian tại một trường hoặc tham gia một khóa đào tạo toàn thời gian, tại trang trại do một trường học hoặc một tiểu bang cung cấp, quận hoặc cơ quan chính quyền địa phương)
  • Đã đóng góp hưu trí của bạn trong năm tính thuế mà bạn đang khai thuế
  • Đáp ứng các yêu cầu về thu nhập

Quy mô của khoản giảm thuế tùy thuộc vào thu nhập và tình trạng khai thuế của bạn, điều này sẽ xác định xem bạn có yêu cầu Tín dụng tiết kiệm cho 50%, 20% hay 10% của 2.000 đô la đầu tiên bạn đóng góp trong năm vào tài khoản hưu trí hay không.

Đối với cá nhân, số tiền tín dụng tối đa có thể được yêu cầu là 1.000 đô la, 400 đô la hoặc 200 đô la. Đối với các cặp đôi đã kết hôn và nộp đơn cùng nhau, khoản tín dụng lớn nhất mà họ có thể yêu cầu cùng nhau là 2.000 đô la.

Khoản tín dụng này được coi là khoản tín dụng thuế không được hoàn lại, nghĩa là có thể giảm số thuế bạn phải trả xuống 0 nhưng sẽ không cấp cho bạn khoản hoàn thuế. Bạn có thể yêu cầu tín dụng cho các khoản đóng góp vào các loại tài khoản hưu trí sau:

Lưu ý rằng không thể yêu cầu chủ doanh nghiệp của bạn đóng góp cho các tài khoản này. Dưới đây là bảng tỷ lệ và điều kiện đủ của AGI theo tình trạng nộp đơn, theo trang web IRS:

Kích thích 2022: Bạn có đủ điều kiện cho khoản giảm thuế 2.000 đô?

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết