Năm 2021: Giá trị tờ $100 ở các tiểu bang còn được bao nhiêu?

-
Thomas Nguyen
-
16.08.2021

Giá trị tờ $100 ở tiểu bang của bạn còn được bao nhiêu vào năm 2021?

Vì sao nên quan tâm giá trị tờ $100?

Không có gì là bí mật khi tờ $100 có giá trị hơn ở một số bang này so với những bang kia. Hầu hết mọi người đều biết bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở Mississippi so với Hawaii, nhưng bạn có thể không nhận ra mức độ phân chia giá trị tờ tiền này giữa các tiểu bang.

Để xác định giá trị tờ $100 ở các tiểu bang, GOBankingRates đã tổng hợp dữ liệu từ Tổ chức Thuế để xếp hạng các tiểu bang nơi tờ tiền này có giá trị cao nhất và thấp nhất. Nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố phụ như thu nhập trung bình hộ gia đình và chi phí sinh hoạt hàng năm để giúp bạn hiểu tại sao $100 lại có giá hơn ở một số bang.

Năm 2021: Giá trị tờ $100 ở tiểu bang của bạn còn được bao nhiêu?

Dữ liệu này rất quan trọng vì có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Bạn có thể sống thoải mái ở một bang với một mức lương nhất định, nhưng phải vật lộn kiếm sống với cùng một khoản lương ở bang khác. Ví dụ, thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Florida, Michigan và Nam Dakota là tương đối giống nhau. Tuy nhiên, đồng đô la ở Michigan có giá hơn Florida – và thậm chí nhiều hơn ở Nam Dakota.

50. Hawaii

Giá trị tờ $100: $ 84,39
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 83,102
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $72.137

49. New York

Giá trị tờ $100: $ 86,36
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 72.108
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 54,867

48. California

Giá trị tờ $100: $ 87,11
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 80.440
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 49.839

47. New Jersey

Giá trị tờ $100: $ 88,57
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $85.751
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 40,990

46. ​​Maryland

Giá trị tờ $100: $ 91,41
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 86.738
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 42,926

45. Connecticut

Giá trị tờ $100: $ 92,59
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 78,833
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 40.368

44. Massachusetts

Giá trị tờ $100: $ 92,68
Thu nhập hộ gia đình trung bình:$ 85.843
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 43,788

43. Washington

Giá trị tờ $100: $ 93,98
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 78,687
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 37.192

42. New Hampshire

Giá trị tờ $100: $ 94,52
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 77,933
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 34,966

41. Alaska

Giá trị tờ $100: $ 95,79
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 75.463 đô la
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 44,403

40. Colorado

Giá trị tờ $100: $ 96,90
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 77.127
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 33,810

39. Vermont

Giá trị tờ $100: $ 97,56
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 63.001
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 39,534

38. Virginia

Giá trị tờ $100: $ 97,94
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 76.456
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 33.350

37. Delaware

Giá trị tờ $100: $ 99,90
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 70.176
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 33,779

36. Florida

Giá trị tờ $100: $ 100,10
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 59.227
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 32,541

35. Oregon

Giá trị tờ $100: $ 100,50
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 67.058
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 45,912

34. Đảo Rhode

Giá trị tờ $100: $ 101,42
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 71.169
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 38.359

33. Illinois

Giá trị tờ $100: $ 101,52
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 69.187
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29.096

32. Maine

Giá trị tờ $100: $ 101,63
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 58,924
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 38,239

31. Pennsylvania

Giá trị tờ $100: $ 102,15
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 63.463
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 33,697

30. Nevada

Giá trị tờ $ 100: $ 102,46
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 63,276
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 36.017

29. Minnesota

Giá trị tờ $ 100: $ 102,56
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 74,593
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 32.146

28. Texas

Giá trị tờ $ 100: $ 103,09
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 64.034
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29.397

27. Utah

Giá trị tờ $ 100: $ 103,09
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 75.780
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 31,255

26. Arizona

Giá trị tờ $ 100: $ 103,73
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 62.055
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 32,808

25. Wyoming

Giá trị tờ $ 100: $ 105,04
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 65.003
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29.386

24. Montana

Giá trị tờ $ 100: $ 105,71
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 57.153
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 35,238

23. New Mexico

Giá trị tờ $ 100: $ 107,18
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 51,945
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28,542

22. Idaho

Giá trị tờ $ 100: $ 107,53
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 60.999
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 30,203

21. Michigan

Giá trị tờ $ 100: $ 107,53
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 59.584
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28,890

20. Georgia

Giá trị tờ $ 100: $ 108,11
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 61.980
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28.320

19. Wisconsin

Giá trị tờ $ 100: $ 108,23
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 64.168
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 31.416

18. North Carolina

Giá trị tờ $ 100: $ 109,53
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 57.341
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 30,829

17. South Carolina

Giá trị tờ $ 100: $ 110,62
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 56,227
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 30.312

16. Tennessee

Giá trị tờ $ 100: $ 110,62
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 56.071
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28,550

15. Louisana

Giá trị tờ $ 100: $ 110,99
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 51.073
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 30.073

14. North Dakota

Giá trị tờ $ 100: $ 110,99
Thu nhập hộ gia đình trung bình: 64.577 đô la
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 31,956

13. Kansas

Giá trị tờ $ 100: $ 111,11
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 62.087
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 27,694

12. Indiana

Giá trị tờ $ 100: $ 111,36
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 57,603
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28.478

11. Iowa

Giá trị tờ $ 100: $ 111,36
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 61.691
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29.406

10. Nebraska

Giá trị tờ $ 100: $ 111,61
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 63,229
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29,564

9. Missouri

Giá trị tờ $ 100: $ 111,73
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 57.409
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28,152

8. Oklahoma

Giá trị tờ $ 100: $ 112,36
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 54.449
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 27.418

7. Ohio

Giá trị tờ $ 100: $ 112,49
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 58,642
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29,400

6. South Dakota

Giá trị tờ $ 100: $ 113,38
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 59.533
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 33,195

5. Kentucky

Giá trị tờ $ 100: $ 113,77
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 52.295
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 29.031

4. West Virginia

Giá trị tờ $ 100: $ 114,94
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 48.850
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 28.188

3. Alabama

Giá trị tờ $100: $ 115,34
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 51,734
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 27,940

2. Arkansas

Giá trị tờ $100: $ 115,61
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 48,952
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 27,619

1. Mississippi

Giá trị tờ $100: $ 116,69
Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 45,792
Chi phí sinh hoạt hàng năm: $ 26,535

#Tin hay khác:

Vaccine Covid-19 có chứa kim loại: Điều bình thường hay do sơ suất?

50 Điều luật “khó hiểu” nhất nước Mỹ

Luật thuê nhà ở Mỹ

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết