Thuế doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ có được hoàn thuế hay không?

-
Thomas Nguyen
-
30.03.2023

Ai cũng thích được hoàn thuế và bạn có thể tự hỏi làm thế nào để nhận được tiền nếu có một doanh nghiệp nhỏ?

Câu trả lời là có, bạn có thể được hoàn thuế doanh nghiệp của mình. Để cải thiện cơ hội được hoàn thuế doanh nghiệp nhỏ, bạn nên biết cách hoạt động của tiền hoàn lại và cách tăng các khoản khấu trừ kinh doanh để giảm thu nhập kinh doanh.

Những điều cần nhớ

  • Bạn sẽ được hoàn thuế nếu đã trả cho Sở Thuế vụ (IRS) nhiều hơn số tiền nợ trong năm tính thuế trước.
  • Thuế kinh doanh đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ được bao gồm trong tổng thu nhập của họ để xác định xem có thể được hoàn thuế hay không.
  • Tăng các khoản khấu trừ kinh doanh để giảm thu nhập ròng kinh doanh có thể giúp bạn được hoàn thuế.
  • Bạn có thể thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trong năm để tăng cơ hội hoàn lại tiền.

so tien cho vay

Hoàn thuế doanh nghiệp hoạt động như thế nào?

Bí quyết để được hoàn thuế kinh doanh là trả cho Sở Thuế vụ (IRS) trong năm nhiều hơn tổng hóa đơn thuế. Bạn phải có khả năng ước tính số tiền thuế có thể nợ trong năm và trả số tiền đó cộng với nhiều hơn nữa.

Thu nhập kinh doanh chỉ là một phần của tổng thu nhập chịu thuế đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp, vì vậy họ phải tính đến tất cả các nguồn thu nhập, nghĩa là cộng thu nhập kinh doanh ước tính và thuế tư doanh (đối với phúc lợi An sinh xã hội và Medicare) vào thu nhập khác để có tổng tất cả thu nhập và thuế phải nộp.

hoan thue doanh nghiep

Cách để tăng cơ hội được hoàn thuế doanh nghiệp

Bạn có thể tăng cơ hội được hoàn thuế kinh doanh bằng cách tận dụng một số chiến lược cắt giảm thuế.

1. Khấu trừ cho chi phí khi khởi đầu doanh nghiệp

Nếu bắt đầu kinh doanh trong năm, bạn có thể được khấu trừ thêm một số khoản thuế cho chi phí khởi nghiệp của mình.

IRS coi chi phí ban đầu là chi phí vốn, nghĩa là chúng phải được trải ra trong vài năm. Nhưng bạn có thể khấu trừ một số chi phí trong năm đầu tiên: tối đa 5.000 đô la chi phí start-up và tối đa 5.000 đô la chi phí tổ chức (ví dụ: trả tiền cho luật sư để tạo tài liệu kinh doanh).

thue doanh nghiep

2. Thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính

Vì các chủ doanh nghiệp không bị khấu lưu thuế thu nhập trong năm nên họ phải thanh toán hóa đơn thuế thu nhập định kỳ trong năm thông qua các khoản thuế ước tính.

Ngày đến hạn thanh toán thuế hàng quý ước tính thường là 15/04, 15/06, 15/09 và 15/01 của năm tiếp theo.

Tính thu nhập ròng kinh doanh ước tính trong năm và cộng thuế tư doanh đối với thu nhập này để có tổng số tiền phải nộp thuế kinh doanh dự kiến  trong năm. Sau đó thực hiện các khoản thanh toán ước tính hàng quý thông qua dịch vụ Thanh toán của IRS.

Ghi chú
IRS có bảng tính thuế ước tính trên Mẫu 1040-ES nếu muốn tự mình tính thuế ước tính.

Không nên bỏ qua việc nộp các khoản thuế ước tính và đợi đến thời điểm nộp thuế. IRS có thể tính tiền phạt và tiền phạt nếu trả thiếu.

hoan thue doanh nghiep

3. Điều chỉnh khấu trừ việc làm

Nếu sở hữu doanh nghiệp nhỏ và bạn (hoặc vợ/chồng của bạn) có thu nhập từ công việc với tư cách là nhân viên, thì bạn có thể điều chỉnh khoản khấu lưu đối với khoản thu nhập từ lương này để được khấu trừ nhiều thuế hơn trong năm. Sử dụng Mẫu W-4, Bước 4(a) để tăng số tiền bổ sung bị giữ lại.

hoan thue doanh nghiep

4. Tận dụng khoản khấu trừ thu nhập doanh nghiệp đủ điều kiện

Một cách khác để tăng các khoản khấu trừ của bạn với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ là tận dụng khoản khấu trừ Thu nhập Doanh nghiệp Đủ điều kiện (QBI).

Chủ doanh nghiệp (không phải tập đoàn) có thể được khấu trừ thêm 20% vào thu nhập ròng kinh doanh mỗi năm. Khoản khấu trừ này bổ sung cho các khoản khấu trừ thuế kinh doanh thông thường và được tính và đưa vào tờ khai thuế cá nhân.

hoan thue doanh nghiep

Đừng quên thuế khi tự kinh doanh (tư doanh)

Bạn phải đóng thuế tư doanh đối với thu nhập kinh doanh của mình, ngoài thuế thu nhập, nếu sở hữu một doanh nghiệp chuyển nhượng.

Thuế tư doanh dành cho An sinh xã hội và Medicare, và thuế này được trả ở mức 15,3% phần thu nhập ròng của doanh nghiệp hoặc toàn bộ thu nhập ròng của doanh nghiệp nếu bạn là chủ doanh nghiệp một mình.

Bạn phải cân nhắc thanh toán đủ trong năm thông qua thuế ước tính hoặc khấu trừ đối với thu nhập khác để trang trải cả nghĩa vụ thuế thu nhập ước tính và thuế tư doanh nếu muốn được hoàn thuế.

 

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết