Hướng dẫn về thời gian xử lý chứng nhận lao động 2022

-
Andy Nguyen
-
28.08.2022

Bạn đang cân nhắc nộp đơn xin chứng chỉ PERM? Nếu vậy, bạn sẽ muốn biết thời gian xử lý hiện tại. Tuy nhiên, các khu vực cụ thể có thể có thời gian xử lý khác nhau, vì vậy việc lập kế hoạch và nộp đơn đăng ký càng sớm càng tốt là điều quan trọng.

PERM

Xử lý USCIS PERM là gì?

Chương trình Quản lý Đánh giá Điện tử – xử lý PERM, là một thuật ngữ được sử dụng để xác định quy trình chứng nhận lao động lâu dài cần thiết cho một số danh mục việc làm. Ví dụ, khi chủ lao động hoặc công ty muốn thuê một công nhân nước ngoài, công ty hoặc chủ lao động đó phải được sự chấp thuận có chứng nhận của Cục Quản lý Việc làm và Đào tạo (DOL). Sự chấp thuận này từ DOL được gọi là Chứng nhận Lao động PERM. Ngoài ra, người sử dụng lao động hoặc công ty đó phải nộp đơn xin nhập cư đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đối với người lao động có quốc tịch nước ngoài sau khi được DOL chấp thuận.

Department of Labor
Chương trình Quản lý Đánh giá Điện tử – xử lý PERM dùng để xác định quy trình chứng nhận lao động lâu dài

Bước quan trọng nhất mà người sử dụng lao động phải hoàn thành để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để thuê công dân nước ngoài vĩnh viễn là chứng nhận lao động PERM.

Quy trình xử lý PERM

Hãy cùng nhìn lại cách thức hoạt động của Quy trình cấp Chứng chỉ Lao động PERM. Quy trình PERM có bốn bước chính liên quan, đó là:

Bước 1: Tạo việc làm

Người sử dụng lao động tạo việc làm cho người lao động. Bản mô tả công việc bao gồm các nhiệm vụ được yêu cầu, trách nhiệm, chức danh và kinh nghiệm làm việc.

chung nhan lao dong

Bước 2: Đưa ra cơ sở trả cho công nhân nước ngoài

Người sử dụng lao động phải chứng minh rằng họ có đủ khả năng tài chính để trả cho người lao động nước ngoài theo các yêu cầu về mức lương hiện hành của DOL. Để xác minh rằng một công ty vẫn có thể trả lương cho nhân viên quốc tịch nước ngoài, công ty đó phải nộp các tài liệu hỗ trợ như tờ khai thuế thu nhập liên bang, báo cáo hàng năm hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

PERM

Bước 3: Xác nhận việc làm cho người lao động quốc tịch nước ngoài

Các quy tắc của Bộ Lao động (DOL) quy định rằng các nhà tài trợ phải “thử nghiệm thị trường lao động Mỹ”. Do đó, họ phải đảm bảo rằng không có công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ phù hợp và sẵn sàng nào có thể làm những công việc chỉ dành  cho người nước ngoài theo như quy trình PERM.

PERM

Một ứng viên Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn và mong muốn cho vị trí này yêu cầu doanh nghiệp tài trợ tạm dừng thủ tục và đợi sáu tháng trước khi kiểm tra lại thị trường lao động. Nếu không, nhà tuyển dụng sẽ phải chuẩn bị để nộp đơn PERM.

Bước 4: Gửi đơn

Tất cả các trường hợp đều được kiểm tra bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm được ủy quyền để đánh dấu một trường hợp đáng ngờ để kiểm tra PERM. Nhân viên DOL cũng có thể yêu cầu cung cấp thêm tài liệu để xác minh rằng tất cả các thủ tục bắt buộc đã được tuân thủ. Quá trình này có thể mất đến 209 ngày để đưa ra quyết định cho người khởi kiện. 

PERM

Thời gian xử lý PERM

Đây là khoảng thời gian mà quy trình PERM diễn ra:

 • Xem xét đánh giá: hơn 209 ngày.
 • Xác định mức lương hiện hành PERM: 180 ngày. 

Chứng nhận Perm có thể hết hạn nếu không được sử dụng trong vòng 6 tháng để nộp Mẫu I-140.

Nhà tuyển dụng phải quảng cáo từ 30-60 ngày trong suốt thời gian tuyển dụng.

Form I-140

Thời gian xử lý DOL PERM 2022

PERM
Thông tin về thời gian xử lý PERM tính đến ngày 28/07/2022

Xác định mức lương hiện hành

Thời gian xử lý để xác định tiền lương hiện hành có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng yêu cầu của mọi người và ở khu vực nào. DOL có thể mất khoảng 180 ngày để xác định mức lương hiện hành. Có những thời điểm việc xác định mức lương hiện hành phải mất hơn hai tháng, trong khi những lần khác, chỉ mất vài tuần. Có những trường hợp thời hạn chỉ là vài tuần, và những trường hợp khác, phải mất hơn hai tháng để có được sự chấp thuận của DOL.

muc luong hien hanh

Hiện tại, các đơn đã được nộp vào tháng 10 năm 2021 vẫn đang trong quá trình kháng nghị xem xét. Khi việc xác định mức lương hiện hành đã được hoàn thành, nhân viên DOL sẽ xem xét các kháng nghị, có thể mất 120 ngày nữa để xem xét.

Giai đoạn tuyển dụng

Trong bước quan trọng này của quy trình PERM, bộ phận tuyển dụng PERM yêu cầu công ty hoặc nhà tuyển dụng thực hiện quảng cáo cho công việc. Ví dụ: đặt quảng cáo việc làm trên báo, quảng bá trực tuyến, sử dụng đài phát thanh để tiếp cận, hoặc đặt quảng cáo trong các trường cao đẳng và đại học. Nhà tuyển dụng phải chạy các quảng cáo việc làm này trong ít nhất 30-60 ngày để tiếp cận mọi người và cho họ đủ thời gian để nộp đơn. Bạn cũng cần lên kế hoạch về quy trình và thời gian của các cuộc phỏng vấn.

ho so xin viec

Đơn xin Mẫu-9089

Sau khi quá trình tuyển dụng hoàn tất, chủ lao động của bạn có thể nộp đơn đăng ký ETA-9089 PERM. Sau khi tuyển dụng, nhà tuyển dụng phải nộp đơn ETA-9089 PERM. Có thể mất đến vài tháng để các dịch vụ pháp lý xử lý phê duyệt PERM sau khi nộp Mẫu 9089. Thời gian xử lý PERM sẽ diễn ra nhanh chóng nếu công ty của bạn không có kiểm toán DOL. Nhưng nếu DOL yêu cầu kiểm tra, điều này có thể làm trì hoãn thêm quá trình của PERM. Trong trường hợp này, có thể mất đến sáu tháng để có quyết định cuối cùng về đơn đăng ký của bạn.

Form ETA 9089
Mẫu ETA 9089 là mẫu đơn xin chứng nhận việc làm lâu dài, do Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) ban hành

Vì vậy, hiện tại, phải mất hơn 209 ngày để thực hiện đánh giá kiểm toán. Do đó, thời gian xử lý thông thường cho mỗi trường hợp là từ 6 đến 12 tháng, tùy thuộc vào ngày ưu tiên.

Bộ Lao động (DOL) đã sửa đổi thời gian xử lý đơn xin chứng nhận lao động vĩnh viễn (PERM) hàng tháng. Vào tháng 3 năm 2022, thời gian xử lý PERM gần như lâu hơn so với tháng 2. Tóm lại, các phê duyệt PERM mất trung bình 182 ngày để xử lý thông qua quá trình xét xử và 283 ngày để hoàn thành việc xem xét đánh giá.

Thời gian xử lý lao động PERM với một cuộc kiểm toán

Thời gian xử lý lao động PERM với một cuộc kiểm toán có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong quỹ thời gian của bạn, vì nó có thể diễn ra lâu hơn so với dự kiến. Các cuộc kiểm toán được xác định thành hai loại.

Kiểm toán ngẫu nhiên

Bộ Lao động thực hiện kiểm toán đối với một số trường hợp như một biện pháp để đảm bảo rằng bất kỳ ai không lợi dụng hệ thống. Tuy nhiên, vì việc lựa chọn cho các cuộc đánh giá này là ngẫu nhiên, nên không có dự đoán cho người nộp đơn để chuẩn bị cho các cuộc đánh giá này.

Perm Audit

Kiểm toán mục tiêu

Kiểm toán mục tiêu có thể được thực hiện trên các ứng dụng PERM nếu:

 • Trình độ công việc yêu cầu dưới bậc cử nhân.
 • Vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại.
 • Nếu người lao động là người thân của người sử dụng lao động
 • Người thụ hưởng không đủ tiêu chuẩn cho vị trí tuyển dụng.
 • Các ứng viên đã đến các trường công lập được xác định trước cụ thể.
 • Một quảng cáo tuyển dụng cho một vị trí không yêu cầu bằng cử nhân và và nhà tuyển dụng lao động cho rằng vẫn tồn tại sự từ chối từ những lá đơn đó.

Sau khi nộp chứng chỉ PERM, bạn có thể nhận được yêu cầu kiểm tra các mục tiêu trên trong vòng sáu tháng kể từ khi nộp đơn. Có thể mất tới 9 tháng để DOL quyết định. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị cho mình tâm thế phù hợp, vì thời gian xử lý sau đó có thể tăng lên một năm rưỡi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các yêu cầu đã được kiểm tra không tự động bị từ chối. Ngay cả khi thủ tục được kiểm toán và mất nhiều thời gian để giải quyết, bạn vẫn có thể được chấp nhận.

Perm Audit

Thời gian xử lý trong PERM Tuyển dụng được giám sát

Để đảm bảo quá trình diễn ra công bằng, DOL có thể yêu cầu chủ lao động áp dụng các biện pháp tuyển dụng bổ sung. Lý do chính là người sử dụng lao động có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp của họ sử dụng các quy trình tuyển dụng thích hợp để xác định vị trí và thuê lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn trước khi cung cấp cơ hội việc làm cho công dân nước ngoài hoặc người nhập cư.

Perm Audit

Người sử dụng lao động có 30 ngày để gửi bản thảo quảng cáo dựa trên quy định của Bộ Lao động nếu họ được chỉ định tuyển dụng có giám sát. Trong khi đó, một quảng cáo của công ty có thể mất vài tuần đến vài tháng để xem xét và chấp nhận. Họ cũng có thể yêu cầu thêm thông tin về công việc trong thời gian này.

Các lý do khiến đơn đăng ký PERM của bạn có thể bị từ chối

Thời gian chờ đợi trung bình để xét xử theo tiến độ là 224 ngày, với tỷ lệ từ chối là 40% đối với các tình huống không được chấp thuận. DOL đặt mục tiêu xác minh 30% các trường hợp chứng nhận lao động hàng năm, đó là lý do tại sao rất nhiều cuộc kiểm tra và giám sát tuyển dụng xảy ra. Các trường hợp kiểm toán PERM được xử lý chậm hơn và được xem xét kỹ lưỡng hơn những trường hợp khác.

ho so xin viec

Để các đơn xin PERM được chấp nhận, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Lao động. Thật không may, một số sơ sót của bạn có thể dẫn đến việc bị từ chối nhanh chóng. Dưới đây là một số lý do khiến đơn đăng ký PERM của bạn có nguy cơ bị từ chối:

Tuyển dụng không đầy đủ và không hiệu quả

 • Nếu bạn không tuân thủ các kỹ thuật quảng cáo của DOL
 • Thiếu thông tin về quảng cáo
 • Sơ yếu lý lịch hoặc đơn đăng ký của ứng viên có đầy đủ các câu hỏi và những sai lầm ngớ ngẩn có thể được cho là có sự sai lệch trong khả năng tiếp cận của vị trí đó.

Công ty của bạn phải lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các kế hoạch tuyển dụng và quảng cáo, thận trọng trong suốt giai đoạn thử nghiệm thị trường và trung thực về các cơ hội việc làm.

Mô tả công việc không chính xác

Khi tài trợ cho một vị trí được bảo lãnh, nhà tuyển dụng phải trình bày chính xác trách nhiệm, trình độ học vấn, yêu cầu kinh nghiệm và điều kiện tiên quyết về kỹ năng. Điều này ngụ ý rằng người sử dụng lao động không thể tạo ra kỳ vọng công việc ảo để loại bỏ các ứng viên tiềm năng. Người sử dụng lao động không được phép “điều chỉnh” các hoạt động và tiêu chí làm việc để phù hợp với trình độ của công dân nước ngoài được bảo lãnh.

ho so xin viec

Sự bất lực của nhà tuyển dụng đối với mức lương hiện hành

Nếu người sử dụng lao động không xuất trình được giấy tờ tài chính xác thực, thì rủi ro đơn xin bị từ chối ngày càng cao.

Khi người sử dụng lao động hoặc công ty thuê người lao động nước ngoài, họ phải trả lương cho người lao động theo mức lương hiện hành cho công việc. Trong việc xác định mức lương hiện hành, người sử dụng lao động phải chứng minh rằng mình có đủ khả năng tài chính và có thể trả lương cho người lao động một cách đầy đủ. Việc xác định mức lương hiện hành giúp người lao động nước ngoài không bị bóc lột với mức lương thấp hơn và giúp giữ cân bằng thị trường lao động.

Phải làm gì nếu đơn đăng ký PERM bị từ chối?

Yêu cầu DOL xem xét lại đơn đăng ký của bạn

Bạn có thể yêu cầu xem xét lại nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối. Bạn có thể gửi yêu cầu xem xét lại trong vòng 30 ngày. Người sử dụng lao động có thể chỉ bao gồm giấy tờ gốc đã được xuất trình trước đó cho Cán bộ Chứng nhận, cũng như tài liệu mà anh ta có tại thời điểm nộp đơn PERM nhưng không có cơ hội làm như vậy. Không cần tài liệu bổ sung có thể không liên quan đến đơn đăng ký PERM.

Yêu cầu kháng cáo

Bạn có thể nộp đơn yêu cầu kháng cáo mặc dù các kháng nghị BALCA có thể mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị vì việc kháng cáo có thể mất nhiều thời gian để luật sư di trú đề nghị bạn chấp nhận đơn từ chối PERM và nộp lại đơn bảo lãnh sau đó.

nop don PERM

Kiểm tra tình trạng hồ sơ PERM của bạn

Để kiểm tra tiến độ trong đơn đăng ký PERM, bạn có thể:

 • Kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ PERM trên trang web chính thức của DOL. Bạn có thể biết khi nào đơn đăng ký của bạn đang được xem xét.

website DOL

 • Kiểm tra ngày bạn nộp đơn khai thuế. Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trên Hệ thống Quản lý Hồ sơ Thường trực của DOL sau khi nộp Mẫu 9089.
 • Hãy gọi cho bộ phận trợ giúp của Trung tâm Xử lý Quốc gia (NPC). NPC sẽ sử dụng tên và ngày nộp đơn của bạn để xác định xem có cần thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào cho đơn đăng ký của bạn hay không và sẽ thông báo cho bạn về những việc bạn phải làm.

Kết luận

Thời gian xử lý lao động PERM có thể lâu, nhưng có nhiều cách để đảm bảo đơn của bạn được xử lý nhanh nhất có thể. Đảm bảo rằng bạn có một ứng dụng được cập nhật hoàn hảo và tránh bất kỳ sự chậm trễ nào.

 

Bài viết liên quan:

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
Bài viết mới
Tin đăng mới
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết