Hưởng Medicare: Biết cách mua thuốc, sẽ không tốn tiền.

-
Thomas Nguyen
-
24.10.2020

Hưởng Medicare: Biết cách mua thuốc, sẽ không tốn tiền.

Chương trình Medicare khá phức tạp.

Phoenix Star Insurance Agency nhắc nhở giới cao niên có Medicare nên có người cố vấn để lựa chọn chương trình Medicare Advantage (Phần C), còn gọi là bảo hiểm tổ hợp, để giảm chi phí thuốc trị bệnh kinh niên tối đa.

Lý Uẩn, đại diện Phoenix Star Insurance Agency, nói: “Rất nhiều người chọn bảo hiểm tổ hợp vì tiết kiệm tới $500, $600 tiền thuốc một năm.”

Ví dụ: “Bắt đầu 2021, ai chích insulin như Toujeo hay Lantus sẽ không phải trả từ $30 tới $47 mỗi tháng nữa vì có hãng không đòi copay .”

Copay: số tiền bệnh nhân phải trả trực tiếp cho bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mỗi lần khám. Copay cũng áp dụng cho thuốc mua từ các hiệu thuốc và được tính cho mỗi đơn thuốc. Copay chuyển một phần trách nhiệm thanh toán hóa đơn y tế cho bệnh nhân và đảm bảo rằng bệnh nhân không đến bác sĩ một cách không cần thiết. Bệnh nhân thường được tính phí từ $ 15 đến $ 50 dưới dạng khoản đồng thanh toán cho mỗi lần khám mà họ cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Có 5 tiers (bậc) để phân loại các thứ thuốc trong chương trình Medicare Advantage.

  • Tier 1 là preferred generics, thuốc sẽ miễn phí
  • Tier 2 là generics, tiền thuốc thì tùy hãng. Càng cao thì tiền ‘copay’ càng tăng
  • Tier 3 là brand names, tiền thuốc từ $45 tới $100 mỗi tháng
  • Tier 4 là non-preferred brands, tiền thuốc từ $45 tới $100 mỗi tháng
  • Tier 5 là specialty.

Tới đây, càng vào sâu, càng phức tạp. Phức tạp bắt đầu ở chỗ, cũng một loại thuốc, nhưng có hãng xếp vô Tier 1, hãng khác xếp vô Tier 5. Vì vậy, cần tham khảo cố vấn chuyên môn có giấy phép hành nghề tại Cali.

Tất cả mọi nhân viên Phoenix Star Insurance Agency đều có giấy tờ hợp pháp và cố vấn miễn phí. Phoenix Star Insurance Agency nhận huê hồng của hãng bảo hiểm khi giúp thành viên ghi danh nên thành viên mua thuốc ở đâu thì huê hồng cũng như nhau. Mục dích muốn giúp những vị cao niên có hoàn cảnh eo hẹp.

Cho người mới có Medicare, khi hưởng quyền lợi Medicare, mọi người đều có:

  • Phần A không cần trả tiền. Đây là chi phí bệnh viện như giường nằm thôi.
  • Phần B, thành viên phải trả tiền thuốc. Năm 2021, mỗi người trả $148.50 cho phần này. Phần B giúp trả chi phí bác sĩ.

Hưởng Medicare: Biết cách mua thuốc, sẽ không tốn tiền.
Lý Uẩn giải thích về hệ thống Medicare. 

Sau khi có 2 Phần A và B, thành viên Medicare mới đủ điều kiện mua Phần C là phần chọn nhóm bảo hiểm và tổ hợp y tế cũng như chọn bảo hiểm thuốc. Nếu cẩn thận, nhiều người sẽ trả tiền thuốc với giá thấp.

Nói về một số thuốc giới cao niên hay dùng, anh Lý Uẩn cho ví dụ nếu tham gia đúng chương trình, thành viên không phải trả tiền “copay,” cũng không bị giới hạn. Về thuốc chống viêm nhiễm, bệnh nhân dùng celecoxib (oral capsule), diclofenac potassium (oral), nhiều bảo hiểm có ‘copay’ nhưng nếu chọn đúng hãng thì không phải trả đồng nào.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Thuốc trị bệnh “Gout” là allopurinol (oral tablet), colchicine-probenecid, probenecid (oral tablet) cũng không cần trả tiền. Những người dùng thuốc lợi tiểu như metolazone (oral), acetazolamide, acetazolamide er, spironolactone-hctz, furosemide injection solution không trả ‘copay’ trong lúc người theo chương trình khác vẫn phải trả tiền.

Chưa hết, nhiều người phải trả tiền thuốc giảm đau như acetaminophen-codeine, hydrocodone-ibuprofen, hydrocodone-acetaminophen, fentanyl citrate, buccal lozenge, oxycodone hcl, oxycodone-acetaminophen, tramadol hcl hay morphine sulfate trong lúc người khác không phải trả.

Các loại thuốc chống nhiễm trùng như fluconazole in sodium, griseofulvin microsize, ketoconazole, nystatin oral, voriconazole oral, aztreonam injection, clindamycin palmitate hcl, linezolid intravenous, praziquantel (oral) cũng không cần trả tiền.

Có loại chống virus như entecavir (oral tablet 0.5 mg, 1 mg) được xếp vô Tier 4 của một số hãng và tính $100 mỗi lần nhưng có hãng lại miễn phí. Các loại khác như acyclovir (oral suspension), famciclovir (oral tablet,) oseltamivir phosphate, ribavirin (oral capsule 200 mg), valacyclovir hcl (oral tablet 1 gm, 500 mg), lamivudine (oral tablet 100 mg), abacavir sulfate (oral), atazanavir sulfate (oral), nevirapine (oral), tenofovir disoproxil fumarate (oral tablet 300 mg), zidovudine (oral capsule) cũng không đòi ‘copay’.

Một số bệnh nhân dùng thuốc thuốc thôi miên như zolpidem tartrate (oral tablet 10 mg, 5 mg), temazepam (oral capsule 30 mg) cũng được miễn phí.

Hưởng Medicare: Biết cách mua thuốc, sẽ không tốn tiền.
Để tìm giá thấp nhất, Lý Uẩn tham khảo rất nhiều tài liệu

Thuốc entacapone (oral tablet 200 mg), bromocriptine mesylate, benztropine mesylate, pramipexole, dihydrochloride er, rasagiline mesylate, selegiline HCl cũng vậy, ‘zero copay’ luôn. Anh rất vui đã tìm ra những loại thuốc thông dụng đối với nhiều cao niên mà không phải trả tiền.

Còn một số thuốc da liễu như Voltaren Gel (diclofenac sodium transdermal gel 1%), ammonium lactate external cream 12%, fluorouracil external cream 5%, proctosol hcl external cream 2.5, tacrolimus external ointment 0.03%, 0.1% cũng là “zero copay”.

Những thuốc kết hợp Beta-blocker/Diuretic như acebutolol hcl (oral capsule 200 mg, 400 mg), bisoprolol-hydrochlorothiazide (oral tablet), metoprolol-hydrochlorothiazide (oral), propranolol-hctz nadolol (oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg) cũng không đòi “copay”.

Dù biết danh sách thuốc quá dài, anh tiếp: “Thuốc kháng histamine  là azelastine hcl nasal solution 0.1%, 0.15%, diphenhydramine hcl, hydroxyzine hcl, levocetirizine dihydrochloride cũng không cần trả tiền.”

Lỡ kể thì kể hết, Lý Uẩn cho biết thuốc chống mỡ trong máu cholestyramine light, ezetimibe (oral tablet 10 mg,) niacin er, prevalite (oral), metoprolol-hydrochlorothiazide, propranolol-hctz, colestipol hcl, colesevelam hcl cũng miễn phí.

Thuốc chặn canxi như cartia xt (oral), diltiazem HCl er, felodipine er, isradipine (oral), nifedipine er, tiadylt er (oral capsule) verapamil hcl hay thuốc chống dị ứng ophthalmic, azelastine hcl ophthalmic solution 0.05%, olopatadine hcl ophthalmic solution 0.1%, 0.2%, betaxolol hcl, ophthalmic solution 0.5%, brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.15%, carteolol hcl, ophthalmic solution 1%, pilocarpine hcl ophthalmic solution 1%, 2%, 4%, timolol maleate, ophthalmic gel forming solution 0.25%, 0.5% cũng không trả tiền.

Phân loại thuốc là một vấn đề vô cùng phức tạp vì mỗi hãng bảo hiểm đều khác cho nên nhiệm vụ của một cố vấn là phải tìm cho thân chủ lựa chọn ít tiền nhất.

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết