Không thu nhập, có phải khai thuế hay không?

-
Thomas Nguyen
-
24.01.2022

Luật liên bang không yêu cầu khai thuế nếu bạn không kiếm được tiền trong năm tính thuế trước. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn đã kiếm được một số tiền nhưng thu nhập ít hơn số tiền khấu trừ tiêu chuẩn của năm thuế đó.

Vậy sao phải khai thuế nếu không còn thu nhập sau khi trừ khoản khấu trừ?

Có vài lý do bạn có thể muốn làm như vậy. Để bắt đầu, bạn có thể để lại tiền trên bàn. Dưới đây là những điều cần cân nhắc trước khi quyết định không khai thuế.

Ngưỡng thu nhập đối với thuế liên bang

Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn thay đổi tùy theo tình trạng nộp đơn và thường được điều chỉnh mỗi năm để theo kịp với lạm phát. Mọi người đóng thuế đều có quyền trừ khoản khấu trừ tiêu chuẩn khỏi thu nhập của họ, vì vậy họ chỉ bị đánh thuế trên những gì còn lại.

Dưới đây là các khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho từng trạng thái nộp đơn các năm thuế 2021 và 2022. Thông thường, bạn phải khai nếu thu nhập nhiều hơn mức khấu trừ tiêu chuẩn cho tình trạng nộp đơn trừ khi trên 65 tuổi hoặc các quy tắc khác được áp dụng.

Không có thu nhập, có phải khai thuế hay không?

IRS tuyên bố khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho người đã kết hôn nộp hồ sơ riêng cũng giống người độc thân, nhưng điều này không nhất thiết xác định bạn có phải nộp hồ sơ không. Đó là vì IRS tuyên bố các cá nhân đã kết hôn nộp hồ sơ riêng lẻ phải khai nếu họ chỉ kiếm được 5,3 đô. Ngưỡng thu nhập này áp dụng cho cặp vợ chồng mọi lứa tuổi.

Người nộp thuế từ 65 tuổi trở lên có thể nhàn hơn một chút vì họ được hưởng thêm một khoản khấu trừ tiêu chuẩn. Dưới đây là các khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho các năm thuế 2021 và 2022 với người 65 tuổi trở lên.

Không có thu nhập, có phải khai thuế hay không?

#Chú ý:

Người đóng thuế có thể nộp hồ sơ như một góa phụ đủ tiêu chuẩn trong 2 năm sau cái chết của người phối ngẫu nếu họ có một con phụ thuộc. Trạng thái này giống với người đã kết hôn nộp hồ sơ chung, cho dù trên 65 tuổi hay không. 

Tại sao bạn có thể muốn nộp hồ sơ ngay cả khi không có thu nhập chịu thuế?

Tất cả các quy tắc này áp dụng khi bạn được yêu cầu khai thuế, nhưng có vài lý do chính đáng khiến bạn có thể muốn khai ngay cả khi không cần phải làm như vậy.

Bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín dụng Thuế Hoàn lại nếu bạn hoặc một trong những người phụ thuộc đã được hưởng séc kích thích nhưng chưa bao giờ nhận được. Bạn đang cho phép IRS giữ số tiền đó trừ khi bạn khai thuế để yêu cầu đây là khoản tín dụng thuế.

Why You Might Want To File Even If You Didn’t Have Taxable Income

Điều tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ khoản Tín dụng Thuế Hoàn lại nào khác mà bạn đủ điều kiện yêu cầu. Bạn sẽ không nhận được số tiền trừ khi bạn khai thuế để yêu cầu số tiền đó.

#Ví dụ:

Nếu không nhận được khoản thanh toán trước hàng tháng của khoản tín dụng thuế trẻ em, bạn đủ điều kiện để được thanh toán một lần khi yêu cầu khoản tín dụng thuế trẻ em trên tờ khai thuế 2021 khi nộp hồ sơ vào 2022, ngay cả khi không thường xuyên khai thuế.

Và nếu đã kiếm được thu nhập ít hơn mức khấu trừ tiêu chuẩn và đã nộp thuế thông qua check lương, bạn có thể muốn nộp đơn để nhận lại một số tiền đó.

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết