Cần thợ Nails tại San Jose, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

Khu beryssesa, cần thơ nữ có kinh nghiệm biết làm bột chân tay nước và gel , waxing và facial ( ăn chia hoặc bao lương tuỳ theo kính nghiệm) có chỗ mướn station , nail và phòngwax , va facial room nếu thích
L/L Steven 408 791-6435 hoac Nga 661-232-8012 .

408-791-6435

San Jose, CA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...