Cần thợ Nails tại Gilbert, AZ

-
Peter Nguyễn
-
08.11.2019

L’ Mour Nails and Spa in Gilbert, khu chợ Safeway, khách mỹ trắng, giá cao, cash tip cao, Cần thợ bột (bao $850-900/ tuần 6 ngày) và thợ gel, chân tay nước (bao lương $700/ tuần), full time or part time, thu nhập ổn định. Rất cần thợ nhiêt tình vui vẻ. Open Mon-Fri (9: 30-7: 00), Sat (9: 30-6), Sun (11: 00-5: 00)

Phone : 480-396-6642
Địa chỉ:
Gilbert, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết