Thuế thu nhập: Nếu khai thường xuyên thì có lợi gì?

-
Thomas Nguyen
-
24.01.2022

Thuế thu nhập: Nếu khai thường xuyên thì có lợi gì?

Nếu bạn thường không khai thuế thu nhập, thì đây có thể là năm để hành động. Theo IRS, việc nộp đơn có thể giúp bạn yêu cầu khoản tín dụng thuế được hoàn lại hoặc được hoàn thuế thu nhập trong một số trường hợp nhất định.

Trong nhiều trường hợp, thu nhập, tình trạng nộp hồ sơ và độ tuổi quyết định xem bạn có phải khai thuế hay không. Tuy nhiên, có những quy tắc khác có thể áp dụng nếu bạn tự kinh doanh hoặc nếu bạn có thể được coi là phụ thuộc của người khác.

IRS cho biết có những lý do khác để nộp hồ sơ và Hệ thống trả lời trực tuyến cũng có thể giúp bạn xác định có cần khai thuế hay không. Theo IRS, dưới đây là một số câu hỏi để tự xác định xem bạn có đến hạn được hoàn lại tiền hay không:

  • Chủ doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập liên bang từ phiếu lương của bạn không?
  • Bạn có thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính trong năm tính thuế không?
  • Năm ngoái bạn đã nộp khoản quá thuế chưa và đã áp dụng cho thuế năm 2021 chưa?

Nếu bạn có thể trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, thì bạn có thể được hoàn lại tiền.

Thuế thu nhập: Nếu khai thường xuyên thì có lợi gì?

Tín dụng thuế thu nhập

Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế thu nhập (EITC) nếu kiếm được $ 57.414 trở xuống vào năm ngoái. EITC dao động từ $ 1,502 đến $ 6,728 tùy thuộc vào tình trạng nộp đơn của bạn và số lượng trẻ bạn khai trên hồ sơ thuế của mình.

Bạn có thể sử dụng thu nhập năm 2020 hoặc năm 2021 để tính EITC và chọn bất kỳ số tiền nào mang lại cho bạn một khoản tín dụng lớn hơn. Sử dụng Trợ lý EITC trên IRS.gov để xác định tính đủ điều kiện của bạn.

Thuế thu nhập: Nếu khai thường xuyên thì có lợi gì?

Tín dụng thuế trẻ em hoặc Tín dụng cho người phụ thuộc khác

Nếu có con dưới 17 tuổi đủ điều kiện và đáp ứng các tiêu chí khác, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế trẻ em hoặc khoản tín dụng cho những người phụ thuộc khác. Điều này bao gồm những người có:

  • Trẻ em phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên vào cuối năm 2020.
  • Cha mẹ hoặc những cá nhân đủ tiêu chuẩn khác mà họ hỗ trợ.

Sử dụng trang Phúc lợi Thuế Liên quan đến Trẻ em của IRS.gov để biết thêm thông tin.

Thuế thu nhập: Nếu khai thường xuyên thì có lợi gì?

Tín dụng giáo dục

Bạn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế cơ hội công dân Hoa Kỳ hoặc tín dụng học tập suốt đời. Để đủ điều kiện, bạn, vợ / chồng của bạn hoặc người phụ thuộc phải là sinh viên đã đăng ký ít nhất nửa thời gian cho một kỳ học.

Bạn có thể đủ điều kiện ngay cả khi bạn không nợ thuế. Sử dụng Mẫu 8863, Tín dụng Giáo dục để yêu cầu tín dụng khi khai thuế.

Thuế thu nhập: Nếu khai thường xuyên thì có lợi gì?

Khoản tín dụng hoàn lại tiền thu hồi

Nếu không đủ điều kiện cho Khoản thanh toán tác động kinh tế lần 3 hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền, bạn có thể yêu cầu khoản tín dụng hoàn lại tiền phục hồi năm 2021 dựa trên thông tin về năm tính thuế 2021 của bạn.

Nếu đủ điều kiện, hãy nộp tờ khai thuế năm 2021 và khoản tín dụng sẽ giảm bớt mọi nghĩa vụ thuế cho năm 2021 hoặc được bao gồm trong bất kỳ khoản hoàn thuế nào.

#Tin hay khác:

Bạn đủ điều kiện cho khoản giảm thuế 2.000 đô vào 2022?

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết