Mức lương tối thiểu liên bang và tiểu bang năm 2021 là bao nhiêu?

-
Thomas Nguyen
-
20.10.2021

Hoa Kỳ có mức lương tối thiểu liên bang. Những quy định về tiền lương được nêu trong luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) như một cách để bảo vệ người lao động.

Mức lương tối thiểu liên bang hiện tại là $ 7,25/giờ, có hiệu lực vào 24/7/2009. Trong 12 năm qua, tỷ lệ này vẫn giữ nguyên. Người sử dụng lao động phải trả lương cho nhân viên dựa trên quy định tính theo giờ, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, người sử dụng lao động có thể trả lương theo giờ thấp hơn cho nhân viên hưởng tiền tip.

Vài bang đã tự tăng lương thông qua luật lương tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều bang vẫn theo luật lương tối thiểu liên bang và không tăng. Ngoài ra, 2 tiểu bang (Georgia và Wyoming) có mức lương tối thiểu của tiểu bang thấp hơn mức lương tối thiểu của liên bang. Nhưng tỷ lệ thấp hơn này không áp dụng cho người lao động bình thường và hầu hết người lao động được trả $7,25/giờ.

Mức lương tối thiểu liên bang và tiểu bang năm 2021 là bao nhiêu?
Mức lương tối thiểu nơi bạn sống so với các bang khác ra sao? Hãy xem bên dưới.

Mức lương tối thiểu tính giờ theo tiểu bang

Chúng tôi đã khảo sát mức lương tối thiểu hiện tại ở mỗi bang trên khắp Hoa Kỳ. Xin lưu ý, nếu tiểu bang không có mức lương tối thiểu, thì mức lương này tuân theo mức lương tối thiểu của liên bang. Đối với các tiểu bang có mức lương tối thiểu theo giờ thấp hơn mức lương liên bang, chúng tôi cũng sẽ dùng mức lương tối thiểu của liên bang, vì hầu hết nhân viên đủ điều kiện nhận $7,25/giờ.

BangMức lương theo giờNgoại lệ

Alabama

$7.25

Alaska

$10.34

Arizona

$12.15

Arkansas

$11.00

California

$13.00 to $14.00

(Chủ thuê có 25 nhân viên trở xuống: $13,00/ hơn 26 nhân viên: $14,00)

Colorado

$12.32

Connecticut

$13.00

Delaware

$9.25

Florida

$8.65

Georgia

$7.25

Hawaii

$10.10

Idaho

$7.25

Illinois

$11.00

(Chỉ áp dụng cho chủ thuê có 4 nhân công trở lên, bao gồm thành viên gia đình)

Indiana

$7.25

Iowa

$7.25

Kansas

$7.25

Kentucky

$7.25

Louisiana

$7.25

Maine

$12.15

Maryland

$11.75

Massachusetts

$13.50

Michigan

$9.65

(Chỉ áp dụng cho chủ thuê có 2 nhân công trở lên)

Minnesota

$8.21 to $10.08

(Chủ thuê có doanh thu hàng năm ít hơn $500,000: $8.21/ nhiều hơn $500,000: $10.08)

Mississippi

$7.25

Missouri

$10.30

(Chủ thuê kinh doanh bán lẻ/dịch vụ có lợi nhuận trước thuế ít hơn $500,000 không phải trả mức lương tối thiểu của tiểu bang)

Montana

$8.75

Nebraska

$9.00

(Chỉ áp dụng cho chủ thuê có 4 nhân công trở lên)

Nevada

$8.75 to $9.75

(Chủ thuê mua bảo hiểm sức khỏe: $8.75/không mua bảo hiểm sức khỏe: $9.75)

New Hampshire

$7.25

New Jersey

$12.00

New Mexico

$10.50

New York

$12.50 to $15.00

(Long Island & Westchester: $14.00; NYC: $15.00; khu vực khác: $12.50)

North Carolina

$7.25

North Dakota

$7.25

Ohio

$7.25 to $8.80

(Chủ thuê với tổng doanh thu dưới $305,000: $7.25/ từ $305,000 trở lên: $8.80)

Oklahoma

$7.25

Oregon

$12.75

Pennsylvania

$7.25

Rhode Island

$11.50

South Carolina

$7.25

South Dakota

$9.45

Tennessee

$7.25

Texas

$7.25

Utah

$7.25

Vermont

$11.75

Virginia

$9.50

(Chỉ áp dụng cho chủ thuê có 4 nhân công trở lên)

Washington

$13.69

West Virginia

$8.75

(Chỉ áp dụng cho chủ thuê có 6 nhân công trở lên ở 01 địa điểm)

Wisconsin

$7.25

Wyoming

$7.25

Washington, D.C.

$15.20

Thách thức của người Mỹ khi sống với lương tối thiểu

Theo Cục Thống kê Lao động, 247.000 công nhân chỉ được trả $7,25/giờ vào 2020. Với sự tăng giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt, cuộc sống với mức $7,25/giờ có thể là một thách thức lớn. Một số người phải làm nhiều công việc để đủ tiền thuê nhà và thanh toán các hóa đơn.

Gần đây, các công ty đã tăng mức lương khởi điểm để cạnh tranh hơn. Sẽ rất hay nếu có nhiều bang tăng mức lương tối thiểu trong vài năm tới. Hy vọng rằng lương liên bang cũng sẽ tăng vì 12 năm qua là khoảng thời gian dài.

Nếu gần đây bạn được tăng lương, hãy đảm bảo ưu tiên các mục tiêu tiết kiệm

Nếu gần đây bạn được tăng lương tối thiểu, hãy cố gắng ưu tiên tiết kiệm. Cuộc sống đắt đỏ, và những trường hợp khẩn cấp xảy ra. Bằng cách dành ra một quỹ khẩn cấp, bạn sẽ chuẩn bị cho những lo lắng bất ngờ về tài chính xuất hiện.

Nếu bạn chưa quen tiết kiệm, cách này có thể giúp bạn tích lũy quỹ khẩn cấp trong vòng 1 năm. Mở tài khoản tiết kiệm riêng là cách hay để tách thu nhập ra với nhau, vì vậy bạn không bị cám dỗ để tiêu thêm tiền.

#Tin hay khác:

COLA – “tiền già” sẽ được thêm bao nhiêu vào 2022?

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết