Một bản thoả thuận LLC nên bao gồm những gì?

-
VNailPro
-
16.01.2020

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều cần tài liệu “Nếu như”. Tập tài liệu này đóng vai trò  hướng dẫn trợ giúp quá trình xử lý các câu hỏi về quyền sở hữu và quản lý doanh nghiệp. Đối với các Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (LLCs), tài liệu “Nếu như” này còn được gọi là bản thỏa thuận điều hành. 

Division of Corporations tại New York lưu ý rằng bản thỏa thuận điều hành là tài liệu thiết lập các quyền hạn, năng lực, trách nhiệm, tính pháp lý và nghĩa vụ của tất cả các thành viên trong công ty. Thỏa thuận thành viên có lẽ sẽ là một cái tên hay hơn cho một thỏa thuận điều hành. Thỏa thuận này tương tự như thỏa thuận hợp tác trong mối quan hệ đối tác kinh doanh.

Một thỏa thuận điều hành có phải bắt buộc?

Thỏa thuận điều hành là một tài liệu quan trọng, kể cả với công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên (gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Tại Mỹ, sẽ không có một tiểu bang nào quy định nộp thỏa thuận điều hành, tuy nhiên một số tiểu bang lại quy định phải tạo thỏa thuận điều hành cho những hồ sơ của công ty doanh nghiệp. 

Ví dụ California yêu cầu LLCs duy trì thỏa thuận điều hành, nhưng không phải nộp bản thỏa thuận đó bởi vì không phải tất cả tài liệu đều phải nộp. New York, Missouri và Delawar yêu cầu phải có một thỏa thuận điều hành, nhưng không bắt buộc phải nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Các tiểu bang khác có lẽ sẽ có những yêu cầu tương tự. Hãy xin thông tin với bộ phận kinh doanh của tiểu bang doanh nghiệp đang đăng ký (thông thường là trong văn phòng Bộ Trưởng Ngoại Giao) để có thể chắc chắn rằng, doanh nghiệp đang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để có thỏa thuận điều hành.

Một thỏa thuận điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn phải bao gồm những gì?

Một số tiểu bang có thể yêu cầu thuật ngữ “LLC” hay “Công ty trách nhiệm hữu hạn” phải có ở trong tên gọi của công ty. Vì thế mà nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang web của tiểu bang đó. Đồng thời thông tin về các điều khoản của tổ chức bao gồm nơi đăng ký và ngày đăng ký. Kèm theo đó là thời hạn của LLC. LLC có các lựa chọn về thời hạn “ tới khi giải thể” hoặc tới một ngày cụ thể. Cung cấp kèm tên và địa chỉ của Đại lý Đăng Ký gồm người nhận được thư từ và các thông báo pháp lý. Và thông tin quan trọng là mục đích của doanh nghiệp.

Thành viên, đóng góp và Cổ phần

Phần này của thỏa thuận điều hành tập trung vào cách các thành viên tham gia LLC, các đóng góp của họ, các tài khoản về quyền sở hữu vốn của họ, vào cách mà các thành viên phân chia lợi nhuận và thua lỗ. Vậy nên sẽ bao gồm tên những thành viên ban đầu, số tiền mà họ đóng góp, cổ phần quyền sở hữu của thành viên (tính theo tỷ lệ phần trăm). Cách mà mỗi thành viên mới đóng góp vốn ban đầu và  số tiền yêu cầu với mỗi thành viên. Đồng thời có thêm các mục về quy trình kết nạp thành viên, cách thức kết nạp thành viên mới và quy định về đóng góp, chia lợi nhuận hay bù lỗ khi được yêu cầu. 

Quản lý của LLC

Doanh nghiệp có thể sử dụng một thành viên quản lý duy nhất và một người quản lý được thuê. Nếu là LLC nhỏ, thì tốt nhất LLC nên chỉ định một người (thành viên hoặc người quản lý) để quản lý doanh nghiệp. 

Rời khỏi hay giải thể LLC?

Một thành viên muốn rời khỏi LLC thì cần mô tả những gì xảy ra khi có một thành viên rời LLC, quá trình mua lại cổ phần và định giá cổ phần. Trong trường hợp giải thể sẽ làm thủ tục phá sản và phân chia tài sản cho các thành viên. 

Điều khoản nghĩa vụ pháp lý

Điều khoản bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý là phần quan trọng trong một thỏa thuận điều hành. Điều khoản pháp lý nêu rằng các thành viên phải có trách nhiệm pháp lý hữu hạn đối với hành động của họ khi là thành viên của bất cứ LLC nào.

Một bản thỏa thuận LLC sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của thành viên trong doanh nghiệp tốt hơn và vận hành doanh nghiệp cũng đúng nguyên tắc hơn. Hiện nay vẫn có những bản thỏa thuận miễn phí. Tuy nhiên những bản thỏa thuận miễn phí sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro như thiếu hụt từ ngữ quan trọng, hay mẫu sai ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh sau này. 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết