Nhập tịch Hoa Kỳ: Mức phí và các loại Đơn phổ biến năm 2022

-
Thomas Nguyen
-
29.07.2022

Nếu đang nộp đơn xin thẻ xanh dành cho gia đình hoặc để nhập tịch Hoa Kỳ, bạn sẽ cần phải hoàn thành một số biểu mẫu của chính phủ. Hầu hết các biểu mẫu nhập cư và nhập tịch có thể được tải xuống miễn phí từ trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Tuy nhiên, nếu đăng ký từ bên ngoài Hoa Kỳ, một số biểu mẫu sẽ chỉ có sẵn thông qua cổng trực tuyến của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

QUAN TRỌNG: Chính phủ cập nhật biểu mẫu nhập cư thường xuyên, vì vậy hãy luôn truy cập USCIS.gov để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của biểu mẫu.

dien don nhap tich

Hãy nhớ rằng dù các biểu mẫu nhập cư được cung cấp miễn phí, nhưng bạn thường sẽ phải trả phí xử lý. Các khoản phí là khác nhau, mặc dù một số có thể được miễn tùy thuộc vào trường hợp của bạn.

Dưới đây, VNailNews sẽ mô tả ngắn gọn mỗi biểu mẫu được sử dụng để làm gì và phí khi nộp biểu mẫu đó cho chính phủ Hoa Kỳ.

  • Các biểu mẫu và phí thông thướng cho thẻ xanh
  • Các biểu mẫu và phí nhập tịch
  • Các biểu mẫu khác mà bạn có thể cần và lệ phí của chúng
  • Liên kết hữu ích

Các biểu mẫu và lệ phí nhập cư phổ biến

  1. DS 260:

Form DS-260

1.1. Mục đích: Nộp đơn xin thẻ xanh từ bên ngoài Hoa Kỳ

1.2. Ai phải điền: Người thân gia đình đang muốn có Thẻ xanh

1.3. Lệ phí: $325

Nhập tịch Hoa Kỳ: Mức phí và các loại Đơn phổ biến năm 2022

2. DS 261:

2.1. Mục đích:  Để Văn phòng chính phủ biết cách liên hệ nếu bạn nộp đơn xin thẻ xanh từ bên ngoài Hoa Kỳ.

2.2. Ai phải điền: Người thân gia đình đang muốn có Thẻ xanh

2.3. Lệ phí: $0

Form DS-260

3. I-129F:

3.1. Mục đích: Nộp đơn xin thị thực K-1 để đưa hôn phu của bạn (và con cái của họ, nếu có) đến Hoa Kỳ để kết hôn với bạn hoặc nộp đơn xin thị thực K-3 để đưa vợ / chồng của bạn (và con cái của họ, nếu có) đến Hoa Kỳ để xin thường trú hợp pháp (thẻ xanh).

3.2. Ai phải điền: Người thân bảo trợ (công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ)

3.3. Lệ phí: $535

Form I-129

4. I-130:

4.1. Mục đích: Xác định rằng mối quan hệ gia đình hợp lệ tồn tại giữa một người thân bảo lãnh (công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh) và người thân của họ, những người đang tìm kiếm thẻ xanh

4.2. Ai phải điền: Người thân bảo trợ (công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ)

4.3. Lệ phí: $535

Form I-130

5. I-130A:

5.1. Mục đích: Bổ sung Mẫu I-130 với thông tin, bao gồm lịch sử việc làm, gia đình và cư trú về người phối ngẫu đang muốn có thẻ xanh.

5.2. Ai phải điền: Vợ / chồng muốn có thẻ xanh

5.3. Lệ phí: $0

Form I-130A

6. I-131:

6.1. Mục đích: Yêu cầu giấy phép để đi du lịch ngoài Hoa Kỳ trong khi đơn xin thẻ xanh của bạn đang chờ xử lý

6.2. Ai phải điền: Người thân gia đình đang muốn có Thẻ xanh

6.3. Lệ phí: $0 (nếu đã trả phí nộp đơn cho Mẫu I-485; nếu không, $105– $575)

Form I-131

7. I-485:

7.1. Mục đích: Nộp đơn xin thẻ xanh bên trong Hoa Kỳ

7.2. Ai phải điền: Người thân gia đình đang muốn có Thẻ xanh

7.3. Lệ phí: $1,140 (cộng với phí sinh trắc học $85); $750 nếu dưới 14 tuổi và nộp đơn với cha mẹ)

Form I-485

8. I-693:

8.1. Mục đích: Ghi lại kết quả khám sức khỏe cần thiết để có thẻ xanh

8.2. Ai phải điền: Người thân gia đình đang muốn có Thẻ xanh

8.3. Lệ phí: $0

Form I-693

9. I-751:

9.1. Mục đích: Nâng cấp thẻ xanh có điều kiện hết hạn sau 2 năm thành thẻ xanh “vĩnh viễn” 10 năm

9.2. Ai phải điền: Cả chủ thẻ xanh mới và người thân bảo trợ của họ

9.3. Lệ phí: $595 (cộng với $ 85 phí sinh trắc học)

Form I-751

10. I-765:

10.1. Mục đích: Yêu cầu làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi chờ xử lý đơn xin thẻ xanh

10.2. Ai phải điền: Người thân gia đình đang muốn có Thẻ xanh

10.3. Lệ phí: $0 (nếu đã trả phí nộp cho Mẫu I-485; nếu không là $ 410)

Form I-765

11. I-864:

11.1. Mục đích: Chứng minh rằng người thân bảo trợ (công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ) hoặc người bảo trợ chung đáp ứng thu nhập cần thiết để hỗ trợ người thân đang xin thẻ xanh 01 lần ở Hoa Kỳ

11.2. Ai phải điền: Người thân bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung)

11.3. Lệ phí: $0

Form I-864

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết