Mức sống giữa các bang tại Mỹ khác nhau thế nào?

-
Thomas Nguyen
-
07.09.2020

Mức sống giữa các bang tại Mỹ khác nhau thế nào?

Thu nhập cần có để đáp ứng mức sống ở các tiểu bang.

Nước Mỹ được đánh giá là cường quốc Thế giới. Mức sống của người Việt ở Mỹ cao nhưng cũng cần bỏ ra nhiều công sức lao động.Thông thường cộng đồng người Việt tập trung sống đông nhất tại California chủ yếu ở quận Cam, Los Angeles và Santa Clara.

Nhưng hiện nay đã có sự dịch chuyển mạnh đến các tiểu bang khác trên khắp Hoa Kỳ. Chuẩn bị thông tin nơi ở mới trước khi đến là cần thiết, trong đó việc tìm hiểu mức sống của tiểu bang cũng là vấn đề quan trọng.

Giá trị 1 đô la khác nhau mỗi bang ra sao?

Alabama
• Giá trị của một đô la: 1,16 đô la (cao thứ 3)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 42.240 (thấp thứ 4)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 45.397 (thấp thứ 11)
• Giá trị nhà trung bình: $ 147,900 (thấp thứ 6)

Giá trị 1 đô la khác nhau mỗi bang ra sao?

Alaska
• Giá trị một đô la: 0,95 đô la (thấp thứ 10)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 59,605 (cao thứ 10)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 52,816 (cao thứ 17)
• Giá trị nhà trung bình: $ 276.100 (cao thứ 14)

Vì sao du học Mỹ nên chọn tiểu bang Arizona ? - uif.vn

Arizona
• Giá trị một đô la: 1,04 đô la (thấp nhất thứ 25)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 44.414 (thấp thứ 9)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 42,742 (thấp thứ 3)
• Giá trị nhà trung bình: $ 241.100 (cao thứ 19)

Giá trị 1 đô la khác nhau mỗi bang ra sao?

Arkansas
• Giá trị của một đô la: 1,17 đô la (cao nhất)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 43.292 USD (thấp thứ 6)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 47,158 (thấp thứ 17)
• Giá trị nhà trung bình: $ 133.100 (thấp thứ 3)

Cầu Cổng Vàng - Golden Gate | Yeudulich

California
• Giá trị của một đô la: 0,87 đô la (thấp thứ 3)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 63,711 (cao thứ 5)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 51,274 (cao thứ 21)
• Giá trị nhà trung bình: $ 546,800 (cao thứ 2)

10 Upcoming Neighborhoods in the State of Colorado - Erie News Now | WICU and WSEE in Erie, PA

Colorado
• Giá trị một đô la: 0,98 đô la (thấp thứ 13)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 58,500 (cao thứ 11)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 53.315 (cao thứ 15)
• Giá trị nhà trung bình: $ 373.300 (cao thứ 4)

Connecticut Aims to Grow Its Biotech Industry | BioSpace

Connecticut
• Giá trị một đô la: 0,94 đô la (thấp thứ 8)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 76.481 (cao nhất)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 66,978 (cao nhất)
• Giá trị nhà trung bình: $ 277,400 (cao thứ 13)

Delaware to delay Phase 3 opening | WBFF

Delaware
• Giá trị của một đô la: 1,01 đô la (thấp nhất thứ 18)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 52,599 (cao thứ 21)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 49.436 (cao thứ 25)
• Giá trị nhà trung bình: $ 255.300 (cao thứ 17)

Cruises to Miami, Florida | Royal Caribbean Cruises

Florida
• Giá trị của một đô la: 0,99 đô la (thấp thứ 15)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 50.199 (thấp thứ 23)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 46.346 (thấp thứ 12)
• Giá trị nhà trung bình: $ 230,600 (cao thứ 23)

6 Diverse Destinations for a Georgia State Parks Camping Trip

Georgia
• Giá trị một đô la: 1,08 đô la (cao thứ 24)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 46.519 (thấp thứ 14)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 46.471 (thấp thứ 13)
• Giá trị nhà trung bình: $ 189,900 (thấp thứ 23)

10 'Brady Bunch' filming locations in Hawaii that you should visit

Hawaii
• Giá trị của một đô la: 0,85 đô la (thấp nhất)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 55.414 (cao thứ 17)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 43,595 (thấp thứ 5)
• Giá trị nhà trung bình: $ 631,700 (cao nhất)

Idaho the fastest-growing state by population, US Census Bureau estimates - ABC News

Idaho
• Giá trị một đô la: 1,08 đô la (cao thứ 22)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 43.994 (thấp thứ 8)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 44.193 (thấp thứ 6)
• Giá trị nhà trung bình: $ 233.100 (cao thứ 21)

Illinois Tech Launching College of Computing to Foster Local Talent | Built In Chicago

Illinois
• Giá trị của một đô la: 1,02 đô la (thấp thứ 19)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 56,919 (cao thứ 14)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 53,893 (cao thứ 11)
• Giá trị nhà trung bình: $ 203,400 (cao thứ 25)

How to Start a Business in Indiana

Indiana
• Giá trị của một đô la: 1,12 đô la (cao thứ 12)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 47.124 USD (thấp thứ 16)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 48,997 (thấp thứ 24)
• Giá trị nhà trung bình: $ 147.300 (thấp thứ 5)

Iowa Office of the Governor | Governor Kim Reynolds

Iowa
• Giá trị của một đô la: 1,12 đô la (cao thứ 11)
• Thu nhập cá nhân trên đầu người: $ 50.243 (thấp thứ 24)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 52,288 (cao thứ 19)
• Giá trị nhà trung bình: $ 152,000 (thấp thứ 9)

After 15 years, 435 is now Kansas City magazine

Kansas
• Giá trị của một đô la: 1,11 đô la (cao thứ 15)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 51.474 (cao thứ 24)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 53.125 (cao thứ 16)
• Giá trị nhà trung bình: $ 159,400 (thấp thứ 10)

University of Kentucky releases plan for Fall 2020, classes to start one week earlier than planned

Kentucky
• Giá trị một đô la: 1,14 đô la (cao thứ 4)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 42.527 (thấp thứ 5)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 44,959 (thấp thứ 9)
• Giá trị nhà trung bình: $ 148.100 (thấp thứ 7)

The top three candidates for Louisiana governor: We asked the questions, they answered - [225]

Louisiana
• Giá trị của một đô la: 1,12 đô la (cao thứ 10)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 46.245 USD (thấp thứ 11)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 48.178 (thấp thứ 19)
• Giá trị nhà trung bình: $ 167,300 (thấp thứ 14)

UMaine researcher, students help state officials forecast economic fallout in Maine from COVID-19 - UMaine News - University of Maine

Maine
• Giá trị của một đô la: 1,00 đô la (thấp thứ 16)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 48.881 USD (thấp thứ 21)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 45.381 (thấp thứ 10)
• Giá trị nhà trung bình: $ 197,500 (thấp thứ 24)

Radisson Hotel Baltimore Downtown-Inner Harbor: Downtown Baltimore Hotel | Groupon Getaways

Maryland
• Giá trị một đô la: 0,92 đô la (thấp thứ 6)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 63.426 (cao thứ 6)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 54.360 (cao thứ 10)
• Giá trị nhà trung bình: $ 324,800 (cao thứ 9)

Check out the Most Expensive ZIP Codes in Massachusetts

Massachusetts
• Giá trị của một đô la: 0,91 đô la (thấp thứ 5)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 71.886 USD (cao thứ 2)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 60,866 (cao thứ 2)
• Giá trị nhà trung bình: $ 400,700 (cao thứ 3)

Best Car Insurance in Michigan 2020 | Bankrate

Michigan
• Giá trị của một đô la: 1,08 đô la (cao thứ 21)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 48.480 USD (thấp thứ 19)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 48,742 (thấp thứ 23)
• Giá trị nhà trung bình: $ 162,500 (thấp thứ 12)

ACG Minnesota | Association for Corporate Growth

Minnesota
• Giá trị một đô la: 1,03 đô la (thấp nhất thứ 22)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 57,566 (cao thứ 13)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 54,857 (cao thứ 8)
• Giá trị nhà trung bình: $ 235,400 (cao thứ 20)

Trường đại học Mississippi - Bang Mississippi

Mississippi
• Giá trị của một đô la: 1,16 đô la (cao thứ 2)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 37,904 (thấp nhất)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 40,927 (thấp nhất)
• Giá trị nhà trung bình: $ 123.300 (thấp thứ 2)

10 Best Drug Detox And Rehab Centers In Missouri

Missouri
• Giá trị của một đô la: 1,13 đô la (cao thứ 9)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 47,784 (thấp thứ 18)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 49,979 (cao thứ 24)
• Giá trị nhà trung bình: $ 162,600 (thấp thứ 13)

Start in Butte - Montana Southern Baptist Convention

Montana
• Giá trị một đô la: 1,07 đô la (cao thứ 25)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 47,611 (thấp thứ 17)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 47,407 (thấp thứ 18)
• Giá trị nhà trung bình: $ 249,200 (cao thứ 18)

Vé máy bay giá rẻ đi Omaha – Nebraska

Nebraska
• Giá trị của một đô la: 1,12 đô la (cao thứ 13)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 53.364 (cao thứ 20)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 55.358 (cao thứ 6)
• Giá trị nhà trung bình: $ 161,800 (thấp thứ 11)

Moving to Nevada: Everything You Need to Know | Cool Box

Nevada
• Giá trị một đô la: 1,03 đô la (thấp nhất thứ 22)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 49.290 USD (thấp thứ 22)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 46,970 (thấp thứ 16)
• Giá trị nhà trung bình: $ 292,200 (cao thứ 11)

15 Best Places to Live in New Hampshire - The Crazy Tourist

New Hampshire
• Giá trị của một đô la: 0,94 đô la (thấp thứ 9)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 61.429 USD (cao thứ 8)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 53,832 (cao thứ 12)
• Giá trị nhà trung bình: $ 270,000 (cao thứ 16)

Long Weekend Getaways: Why Atlantic City Belongs on Your Summer To-Do List

New Jersey
• Giá trị một đô la: 0,87 đô la (thấp thứ 4)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 68.409 USD (cao thứ 4)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 55.174 (cao thứ 7)
• Giá trị nhà trung bình: $ 344,000 (cao thứ 6)

New Mexico Closes Down Standalone Liquor Stores | Beverage Dynamics

New Mexico
• Giá trị của một đô la: 1,10 đô la (cao thứ 17)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 41,663 (thấp thứ 3)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 42.491 (thấp thứ 2)
• Giá trị nhà trung bình: $ 174,700 (thấp thứ 17)

New York City 2020: Top 10 Tours & Activities (with Photos) - Things to Do in New York City, United States | GetYourGuide

New York
• Giá trị của một đô la: 0,86 đô la (thấp thứ 2)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 68.710 USD (cao thứ 3)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 54,819 (cao thứ 9)
• Giá trị nhà trung bình: $ 325,500 (cao thứ 8)

Five ways Charlotte, North Carolina, deepened its understanding of its eviction crisis | Urban Institute

North Carolina
• Giá trị một đô la: 1,09 đô la (cao thứ 19)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 46.126 USD (thấp thứ 10)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 46,650 (thấp thứ 14)
• Giá trị nhà trung bình: $ 180,600 (thấp thứ 19)

8 Reasons to Move to North Dakota | Livability

North Dakota
• Giá trị của một đô la: 1,10 đô la (cao thứ 16)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 55.598 (cao thứ 16)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 57.008 (cao thứ 4)
• Giá trị nhà trung bình: $ 198,700 (thấp nhất thứ 25)

Compare Ohio Apples to Apples Electric Rates | ElectricityPlans®

Ohio
• Giá trị một đô la: 1,13 đô la (cao thứ 7)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 48.793 USD (thấp thứ 20)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 51.249 (cao thứ 23)
• Giá trị nhà trung bình: $ 151.100 (thấp thứ 8)

Nanotechnology in Oklahoma, USA: Market Report

Oklahoma
• Giá trị một đô la: 1,13 đô la (cao thứ 7)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 46.267 USD (thấp thứ 12)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 48,633 (thấp nhất thứ 22)
• Giá trị nhà trung bình: $ 140,000 (thấp thứ 4)

The 9 Best Hikes Along the Northern Oregon Coast, Mapped - The Local Arrow Pacific Northwest Real Estate Blog

Oregon
• Giá trị của một đô la: 0,99 đô la (thấp thứ 14)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 50,951 (cao thứ 25)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 46,819 (thấp thứ 15)
• Giá trị nhà trung bình: $ 341,800 (cao thứ 7)

Move Over, Silicon Valley - Pennsylvania is On the Rise | Pennsylvania. Work Smart. Live Happy.

Pennsylvania
• Giá trị một đô la: 1,03 đô la (thấp nhất thứ 22)
• Thu nhập cá nhân trên đầu người: $ 56,252 (cao thứ 15)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 53,566 (cao thứ 13)
• Giá trị nhà trung bình: $ 186,000 (thấp thứ 21)

Where To Stay In Providence, Rhode Island

Rhode Island
• Giá trị một đô la: 1,01 đô la (thấp nhất thứ 17)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 54,800 (cao thứ 18)
• Thu nhập điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 51,261 (cao thứ 22)
• Giá trị nhà trung bình: $ 273,800 (cao thứ 15)

Best Car Insurance in South Carolina 2020 | Bankrate

South Carolina
• Giá trị của một đô la: 1,10 đô la (cao thứ 17)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 43.702 USD (thấp thứ 7)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: $ 44,531 (thấp thứ 7)
• Giá trị nhà trung bình: $ 170,800 (thấp thứ 15)

Why South Dakota is now ranked the best state to retire | Fox Business

South Dakota
• Giá trị của một đô la: 1,14 đô la (cao thứ 6)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 52.426 (cao thứ 22)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 55.377 (cao thứ 5)
• Giá trị nhà trung bình: 171.500 đô la (thấp thứ 16)

Grazing permits renewed in Bears Paw to Missouri River Breaks area | Bureau of Land Management

Tennessee
• Giá trị của một đô la: 1,11 đô la (cao thứ 14)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: 46.889 USD (thấp thứ 15)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 48,441 (thấp thứ 20)
• Giá trị nhà trung bình: $ 177,500 (thấp thứ 18)

Dallas' State Fair Of Texas 2019: Top Things To Do, Best Food & More

Texas
• Giá trị một đô la: 1,03 đô la (thấp thứ 23)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 50.483 (thấp thứ 25)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 48,443 (thấp thứ 21)
• Giá trị nhà trung bình: $ 186,000 (thấp thứ 21)

9 Reasons Why People from California Move to Utah

Utah
• Giá trị một đô la: 1,04 đô la (thấp nhất thứ 24)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 46.431 (thấp thứ 13)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 44,618 (thấp thứ 8)
• Giá trị nhà trung bình: $ 303,300 (cao thứ 10)

Vermont FHA Loans - Loan Limits and Benefits for VT

Vermont
• Giá trị của một đô la: 0,97 đô la (thấp thứ 11)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 54.342 (cao thứ 19)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 49.001 (thấp thứ 25)
• Giá trị nhà trung bình: $ 233.100 (cao thứ 21)

As Northern Virginia Enters Phase Three, Local Officials Stress Pandemic Isn't Over | DCist

Virginia
• Giá trị của một đô la: 0,98 đô la (thấp thứ 12)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 57,910 (cao thứ 12)
• Thu nhập được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt: 52.704 đô la (cao thứ 18)
• Giá trị nhà trung bình: $ 281,700 (cao thứ 12)

Washington State Confirms First US Case of China Coronavirus | RT

Washington
• Giá trị một đô la: 0,93 đô la (thấp thứ 7)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 62.122 (cao thứ 7)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 53,502 (cao thứ 14)
• Giá trị nhà trung bình: $ 373.100 (cao thứ 5)

West Virginia Archives | Only In Your State

West Virginia
• Giá trị một đô la: 1,14 đô la (cao thứ 4)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 40,907 (thấp thứ 2)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 43,268 (thấp thứ 4)
• Giá trị nhà trung bình: $ 121.300 (thấp nhất)

Downtown Ripon Wisconsin

Wisconsin
• Giá trị của một đô la: 1,09 đô la (cao thứ 20)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 51,647 (cao thứ 23)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 52.182 (cao thứ 20)
• Giá trị nhà trung bình: $ 188,500 (thấp nhất thứ 22)

What It Takes to Get a Crypto-Friendly Bank Charter in Wyoming - CoinDesk

Wyoming
• Giá trị của một đô la: 1,08 đô la (cao thứ 23)
• Thu nhập cá nhân bình quân đầu người: $ 60.375 (cao thứ 9)
• Thu nhập được điều chỉnh theo giá sinh hoạt: $ 60,458 (cao thứ 3)
• Giá trị nhà trung bình: $ 230,500 (cao thứ 24)

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết