Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 1).

-
Thomas Nguyen
-
12.03.2021

Bên cạnh người có quốc tịch Mỹ, người nước ngoài được xem là người cư trú Mỹ về góc độ thuế gồm người đã có Thẻ xanh hoặc người ở Mỹ dưới dạng visa không định cư có “sự hiện diện đáng kể” . Theo Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ, một người được coi là có “sự hiện diện đáng kể” nếu người đó ở Mỹ ít nhất:

  • 31 ngày trong năm hiện tại, và
  • 183 ngày trong vòng 3 năm bao gồm năm hiện tại và hai năm liền trước đó [1].

Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 1).

Một khi có Thẻ xanh, bạn sẽ tự động được xem là Người cư trú Mỹ về khía cạnh thuế ngay trong năm đầu tiên có Thẻ xanh, và phải kê khai thu nhập có được trên toàn thế giới cho chính phủ Mỹ ngay cả khi ở ngoài nước Mỹ.

Thuế thu nhập

Là loại thuế đánh vào thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác. Hoa Kỳ có hệ thống thuế thu nhập đa tầng. Theo đó, các loại thuế được áp dụng theo các cấp liên bang, tiểu bang và đôi khi là chính quyền địa phương. Thuế thu nhập liên bang và tiểu bang đều áp dụng cách tính thuế suất đối với thu nhập chịu thuế, nhưng việc áp dụng mức thuế suất, cũng như loại thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ và miễn thuế giữa 2 loại thuế này là khác nhau.

Thuế thu nhập cấp tiểu bang

Thuế thu nhập giữa các tiểu bang tương đối khác nhau. Một số tiểu bang không đánh thuế thu nhập như Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, và Wyoming. Trong khi New Hampshire và Tennessee chỉ đánh thuế thu nhập đối với phần thu nhập từ lãi và cổ tức chứ không đánh thuế thu nhập trên tiền lương, tiền công.

Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 1).

Hầu hết các bang áp dụng hệ thống thuế suất cố định hoặc thuế suất lũy tiến. Hệ thống thuế suất cố định nghĩa là sẽ áp dụng một mức thuế suất duy nhất chung cho các mức thu nhập. Có 9 bang áp dụng mức thuế suất cố định trong năm 2020: Colorado (4,63%), Illinois (4,95%), Indiana (3,23%), Kentucky (5%), Massachusetts (5%), Michigan (4,25%), North Carolina (5,25%), Pennsylvania (3,07%), và Utah (4,95%).

Các bang còn lại áp dụng mức thuế suất lũy tiến, thu nhập càng cao thì mức thuế suất áp dụng sẽ càng cao. Hawaii có 12 khung thuế suất tính đến 2020, trong khi đó Kansas và Rhode Island chỉ có 03 khung. Cali có mức thuế suất lũy tiến cao nhất trong tất cả các bang với 13,3%, áp dụng đối với người độc thân có thu nhập chịu thuế trên 1.000.000 đô và đối với các cặp đôi đã kết hôn khai thuế chung có thu nhập chịu thuế trên 1.181.484 đô. North Dakota và Arizona có mức thuế suất thấp nhất với khung thuế suất cao nhất lần lượt là 2,9% và 4,5%.

Thuế thu nhập cấp liên bang

Hiện tại có 7 khung thuế suất lũy tiến áp dụng đối với thuế thu nhập cấp liên bang là: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37% trên phần thu nhập chịu thuế. Trong năm tính thuế 2020, mức thuế suất lũy tiến cao nhất là 37% áp dụng đối với người độc thân có mức thu nhập chịu thuế là 518.401 đô và đối với những cặp đôi đã kết hôn khai thuế chung có mức thu nhập chịu thuế là 622.051 đô.

Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 1).

Theo hệ thống thuế liên bang, người nộp thuế có thể yêu cầu áp dụng các khoản khấu trừ tiêu chuẩn đối với thu nhập chịu thuế của mình. Trong năm tính thuế 2020, mức khấu trừ tiêu chuẩn đối với người nộp thuế độc lập là 12.400 đô, đối với chủ hộ gia đình là 18.650 đô và đối với cặp đôi đã kết hôn khai thuế chung là 24.800 đô.

Thuế di tặng và Thuế thừa kế.

Thuế di tặng áp dụng đối với việc chuyển nhượng tài sản là di sản của người đã mất. Thuế di tặng liên bang thường áp dụng đối với người có tài sản trên 11,4 triệu đô nếu người để lại di sản mất vào 2019 và 11,58 triệu đô nếu người để lại di sản mất vào 2020. Mức thuế suất thuế di tặng có thể lên tới 40%. Trường hợp di sản được để lại cho người vợ hoặc chồng còn sống thì sẽ không là đối tượng chịu thuế này.

Trong 2020, có 13 tiểu bang và Quận Columbia áp dụng chính sách thuế di tặng này. Mỗi bang có mức giảm trừ khác nhau và nhiều bang có mức giảm trừ thấp hơn rất nhiều so mới mức giảm trừ của liên bang. Cụ thể:

SKT Law - Mức giảm trừ nghĩa vụ thuế của người có thẻ xanh Mỹ
Mức giảm trừ nghĩa vụ thuế của người có Thẻ xanh

Bên cạnh thuế di tặng thì còn loại khác phát sinh khi một người qua đời, đó là thuế thừa kế. Chính phủ liên bang không áp dụng chính sách thuế thừa kế, chỉ có 06 tiểu bang là áp dụng chính sách thuế này, gồm: Iowa, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Pennsylvania và Maryland. Trong đó, ở tiểu bang Maryland tồn tại cả 02 loại thuế di tặng và thừa kế.

Thuế thừa kế do người thụ hưởng chi trả. Khác với thuế di tặng, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thừa kế thuộc về người thụ hưởng di sản. Loại thuế này được tính riêng biệt với từng người thụ hưởng. Số tiền thuế thừa kế một người phải đóng tùy thuộc vào mối quan hệ giữa họ và người để lại di sản. Ví dụ, ở hầu hết các bang có chính sách thuế thừa kế, nếu người thừa kế là vợ hoặc chồng của người để lại di sản thì người thừa kế được miễn. Trong vài trường hợp, người thân thiết cũng có thể thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm thuế thừa kế phải đóng.

Các bang không áp dụng chính sách thuế di tặng hoặc thuế thừa kế: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.

 

[1] Cách tính 183 ngày nêu trên như sau: Mỗi ngày trong năm hiện tại được tính là một ngày, nhưng những ngày trong năm trước đó chỉ tính 1/3 ngày và những ngày trong năm đầu tiên được tính 1/6 ngày.

Ví dụ: Một người ở Mỹ 122 ngày mỗi năm trong 03 năm 2018, 2017, 2016. Để xác định liệu rằng người đó có đáp ứng điều kiện sự hiện diện đáng kể cho năm 2018 thì cần tính toàn bộ 122 ngày hiện diện trong năm 2018, 41 ngày trong năm 2017 (1/3 của 122 ngày) và 20 ngày trong năm 2016 (1/6 của 122 ngày). Tổng cộng người đó đã hiện diện ở Mỹ 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, do đó, người này được xem là Người cư trú Mỹ về khía cạnh thuế trong năm 2018.

*Bài liên quan:

Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 2).

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết