Người đã ly hôn có thể nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội từ người phối ngẫu không?

-
Thomas Nguyen
-
30.12.2022

Nếu đã ly hôn, bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp An sinh xã hội dựa trên thu nhập của người phối ngẫu cũ.

  • Vợ/chồng đã ly hôn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội dựa trên hồ sơ công việc của vợ/chồng cũ.
  • Cuộc hôn nhân phải kéo dài ít nhất 10 năm và người phối ngẫu đã ly hôn phải ít nhất 62 tuổi.
  • Nếu các yêu cầu được đáp ứng, người đã ly hôn có thể nhận được số tiền tương đương với 50% lợi ích của người phối ngẫu cũ.

Người đã ly hôn có thể nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội từ người phối ngẫu không?

Điều kiện hưởng trợ cấp An sinh xã hội cho Vợ/chồng đã ly hôn

Để nhận trợ cấp An sinh xã hội dựa trên hồ sơ thu nhập của vợ/chồng cũ, vợ/chồng đã ly hôn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bạn phải kết hôn với người phối ngẫu đó từ 10 năm trở lên.
  • Bạn phải ít nhất 62 tuổi.
  • Bạn hiện không thể kết hôn.
  • Với tư cách là vợ/chồng cũ, bạn phải có quyền nhận trợ cấp hưu trí hoặc tàn tật An sinh xã hội vào thời điểm vợ/chồng cũ nộp đơn (dù vợ/chồng cũ có thực sự bắt đầu nhận trợ cấp hay không).

Bạn có thể nhận trợ cấp trong hồ sơ của vợ/chồng cũ nếu bạn đã ly hôn ít nhất 02 năm liên tục và vợ/chồng cũ chưa nộp đơn xin trợ cấp hưu trí nhưng có thể đủ điều kiện nhận.

Nếu đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí trong hồ sơ của chính mình, Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) sẽ thanh toán số tiền đó trước.

Nếu phúc lợi trong hồ sơ của vợ/chồng cũ của bạn cao hơn, bạn sẽ nhận được một số tiền bổ sung để tổng hợp các phúc lợi bằng với số tiền cao hơn đó.

Nếu sinh trước 02/01/1954 và đã đủ tuổi nghỉ hưu, bạn có thể chọn chỉ nhận trợ cấp của vợ/chồng đã ly hôn và hoãn nhận trợ cấp hưu trí của chính mình cho đến một ngày sau đó.

Nếu sinh nhật là 02/01/1954 hoặc muộn hơn, tùy chọn chỉ nhận một khoản trợ cấp khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ không còn nữa. Nếu nộp đơn xin một khoản trợ cấp, bạn sẽ nộp đơn xin tất cả các khoản trợ cấp hưu trí hoặc vợ/chồng một cách hiệu quả.

Nếu tiếp tục làm việc trong khi nhận trợ cấp, các giới hạn thu nhập tương tự sẽ áp dụng cho bạn và vợ/chồng cũ của bạn.

Nói chung, vợ/chồng đã ly hôn được hưởng trợ cấp An sinh xã hội tương đương với 50% trợ cấp hưu trí của vợ/chồng cũ ngay cả khi vợ/chồng cũ đã tái hôn.

Nếu người phối ngẫu qua đời, người phối ngẫu cũ có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp cho người còn sống lên tới 100% số tiền đó. Trong 02 trường hợp, vợ/chồng đã ly hôn phải đủ tuổi nghỉ hưu mới được hưởng toàn bộ (50% hoặc 100%). Nếu người đó nộp đơn trước khi đến tuổi nghỉ hưu, lợi ích sẽ bị giảm vĩnh viễn.

ly hon tai My

Nhân tiện, điều này đúng với bất kỳ ai nộp đơn xin trợ cấp An sinh xã hội cho tuổi già. Có thể nộp đơn sớm nhất là 62 tuổi, nhưng số tiền trợ cấp sẽ được ấn định ở mức thấp hơn.

Nếu người phối ngẫu đã ly hôn đã kết hôn và ly hôn nhiều lần, và mỗi cuộc hôn nhân kéo dài đủ 10 năm theo quy định, thì người đó được hưởng quyền lợi cao hơn trong hai quyền lợi, nhưng không phải cả hai.

Ngay cả khi người phối ngẫu cũ tái hôn và người phối ngẫu mới đang thu các khoản trợ cấp An sinh xã hội dựa trên hồ sơ việc làm của người đó, thì người phối ngẫu cũ cũng có thể thu dựa trên hồ sơ đó.

Làm thế nào để nộp đơn xin trợ cấp với tư cách là người phối ngẫu đã ly hôn

Nộp đơn trực tuyến bằng cách truy cập SSA.gov hoặc đặt lịch hẹn tại văn phòng trợ cấp An sinh xã hội địa phương của bạn. Để nộp đơn xin trợ cấp trên hồ sơ công việc của vợ/chồng cũ, bạn cần có số An sinh xã hội hoặc ngày, nơi sinh và tên của cha mẹ.

Khi nộp đơn xin trợ cấp cho người phối ngẫu với tư cách là người phối ngẫu đã ly hôn, An sinh xã hội sẽ cho rằng bạn cũng đang nộp đơn xin trợ cấp trong hồ sơ làm việc của mình và sẽ đủ điều kiện nhận số tiền cao hơn trong số hai.

Nếu phúc lợi của bạn thấp hơn, An sinh xã hội trước tiên sẽ trả cho bạn một số tiền dựa trên hồ sơ của bạn, sau đó tạo ra sự khác biệt giữa số tiền đó và số tiền bạn đủ điều kiện nhận trong hồ sơ của người phối ngẫu cũ.

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết