Nhận thẻ xanh thông qua quy trình xử lý lãnh sự

-
Andy Nguyen
-
29.08.2022

Xử lý lãnh sự là thủ tục xin thị thực nhập cư (thẻ xanh) thông qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đây cũng là một trong hai cách để có được thị thực nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua hình thức nhập cư theo diện gia đình. Con đường thứ hai là điều chỉnh trạng thái. Nếu người nộp đơn ở ngoài Hoa Kỳ, con đường duy nhất để nhập cư vào Hoa Kỳ là sử dụng quy trình xử lý lãnh sự. Sau đây mô tả các thuật ngữ chung về quy trình xin thẻ xanh dành cho gia đình thông qua việc điều chỉnh tình trạng. Trong quá trình này, người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp và người thụ hưởng là công dân nước ngoài đang xin thẻ xanh.

xu ly lanh su
Các thông tin về cách nhận thẻ xanh thông qua quy trình xử lý lãnh sự

Các điều kiện đủ để nộp đơn xin thẻ xanh

Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp có thể đưa một số thành viên gia đình sống ở Hoa Kỳ và nhận thẻ xanh. Toàn bộ quy trình bắt đầu khi công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nộp Mẫu I-130, Đơn Bảo lãnh thân nhân định cư Mỹ, thay mặt cho người thụ hưởng (dự định nhập cư). Để có được thẻ xanh dựa trên mối quan hệ gia đình, người thụ hưởng phải thuộc diện ưu tiên họ hàng hoặc gia đình. Mục đích của Mẫu I-130 là thiết lập mối quan hệ đủ điều kiện để người thân có thể nộp đơn xin thẻ xanh.

Form I-130
Đơn I-130 là mẫu Đơn Bảo lãnh thân nhân định cư Mỹ

Một quy trình tương tự cũng sẵn có cho các công dân Hoa Kỳ muốn đưa hôn phu (hoặc con cái của họ) đến Hoa Kỳ để kết hôn. Quá trình này bắt đầu với việc công dân Hoa Kỳ nộp Mẫu đơn I-129F, Đơn Bảo lãnh cho Hôn phu/Hôn thê nước ngoài. Cách này không dành cho hôn phu của những thường trú nhân hợp pháp.

Form I-129F
Đơn I-129F dùng để Bảo lãnh cho Hôn phu/Hôn thê nước ngoài

Nhận được sự chấp thuận trên Đơn I-130

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ thông báo cho người bảo lãnh về quyết định. Nếu USCIS từ chối đơn yêu cầu, thông báo sẽ bao gồm các lý do từ chối đơn yêu cầu và bất kỳ quyền nào để kháng cáo quyết định. Nếu đơn bảo lãnh được chấp thuận, USCIS sẽ gửi đơn bảo lãnh đã được chấp thuận đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) của Bộ Ngoại giao, nơi đơn này sẽ được lưu giữ cho đến khi có thị thực nhập cư. USCIS cũng sẽ gửi thông báo phê duyệt cho người thụ hưởng. Thông báo chấp thuận I-130 sẽ đến qua đường bưu điện dưới dạng Mẫu I-797 Giấy thông báo công việc, là các mẫu đơn mà Sở Di trú dùng để trả lời cho các đơn mà họ nhận được và đã có quyết định cho đơn ấy.

Form I-797
Mẫu I-797 là giấy thông báo công việc được USCIS gửi để trả lời cho các đơn mà họ nhận được

Nhận số Thị thực từ NVC

Trung tâm Thị thực Quốc gia, nơi chịu trách nhiệm thu phí xin thị thực và các tài liệu hỗ trợ, sẽ thông báo cho người bảo lãnh và người thụ hưởng khi đơn xin thị thực được nhận và gửi lại khi thị thực nhập cư sắp có. Đối với thân nhân trực hệ, có sẵn số lượng thị thực không giới hạn. Do đó, quá trình này diễn ra tương đối nhanh chóng. Đối với thị thực dành cho các thành viên khác trong gia đình, có thể mất khoảng một tháng để USCIS chuyển hồ sơ và nhận được lời mời nộp hồ sơ bổ sung từ NVC. Tuy nhiên, đối với thị thực dành cho các thành viên khác trong gia đình, có giới hạn số thị thực có sẵn mỗi năm. Do đó, thường có sự chờ đợi liên quan đến thị thực dành cho các thành viên khác trong gia đình và bạn sẽ cần hiểu cách đọc bản tin thị thực. Người thụ hưởng có thể nộp đơn xin thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự khi USCIS chấp thuận đơn I-130 và có thị thực.

Nộp đơn xin Thị thực nhập cư

NVC cũng sẽ thông báo cho người bảo lãnh và người thụ hưởng khi người thụ hưởng phải nộp phí xử lý thị thực nhập cư, đơn xin thị thực và tài liệu hỗ trợ. Tại thời điểm này, người thụ hưởng và mỗi thành viên gia đình đủ điều kiện nhập cư phải hoàn thành đơn xin visa sang Mỹ với mục đích định cư (Mẫu DS-260).

Form CS-260
Màn hình hiển thị dịch vụ điền đơn CS-260, đơn xin visa sang Mỹ với mục đích định cư

Trong hầu hết các trường hợp, NVC yêu cầu người bảo trợ nộp Mẫu I-864, Cam kết bảo trợ. Cam kết bảo trợ là hợp đồng giữa người bảo trợ và chính phủ Hoa Kỳ. Đó là lời hứa rằng người bảo trợ có thể hỗ trợ tài chính cho người nhập cư nếu người nhập cư đó không thể tự nuôi bản thân sau khi trở thành thường trú nhân hợp pháp. Đối với những bảo trợ không có thu nhập đáng kể, có những lựa chọn tại thời điểm này để sử dụng một nhà tài trợ chung.

Form I-864
I-864 là mẫu đơn cam kết bảo trợ do NVC yêu cầu

Tham dự cuộc phỏng vấn để xử lý lãnh sự

Sau khi có thị thực và NVC đã nhận được DS-260 cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ, văn phòng lãnh sự sẽ hẹn người thụ hưởng để phỏng vấn. Viên chức lãnh sự sẽ hoàn tất việc xử lý hồ sơ của người bảo lãnh và quyết định xem người thụ hưởng có đủ điều kiện để được cấp thị thực nhập cư hay không. Nếu người thụ hưởng được cấp thị thực nhập cư (thẻ xanh), viên chức lãnh sự sẽ cung cấp cho người đó một gói thông tin. Gói này được gọi là “Gói Visa”.

Nhập cảnh Hoa Kỳ

Khi đến Hoa Kỳ, người thụ hưởng sẽ đưa Gói thị thực cho nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tại cảng nhập cảnh. Người thụ hưởng sẽ được kiểm tra bởi một nhân viên CBP. Nếu được chấp nhận, người nhập cư mới sẽ được nhận làm thường trú nhân của Hoa Kỳ. Tình trạng này cho phép người đó được phép sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

nhan vien hai quan
Nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ sẽ kiểm tra thị thực tại cảng nhập cảnh

Viên chức CBP có thể sẽ cung cấp cho người nhập cư mới một “con dấu I-551” trong hộ chiếu của họ. Con dấu tạm thời này có thể được sử dụng như thẻ xanh cho đến khi họ nhận được thị thực nhập cư thực sự.

USCIS sẽ gửi thẻ xanh cho người thụ hưởng qua đường bưu điện khi người đó ở Hoa Kỳ. Nếu không nhận được thẻ xanh trong vòng 45 ngày sau khi đến Hoa Kỳ, hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Quốc gia USCIS theo số 1-800-375-5283.

Ưu và nhược điểm của quá trình xử lý lãnh sự

Quá trình xử lý lãnh sự mất khoảng 6 đến 14 tháng đối với thân nhân trực hệ. Khoảng thời gian này bao gồm việc xử lý I-130 thông qua cuộc phỏng vấn lãnh sự. Do phải chờ đợi để có thị thực, quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn đối với những thị thực dành cho các thành viên khác trong gia đình. Bởi vì việc xử lý lãnh sự thường có thời gian xử lý ngắn hơn. Hơn nữa, việc xử lý lãnh sự có nguy cơ bị từ chối thấp hơn. Không giống như các viên chức USCIS, viên chức lãnh sự không thể từ chối cấp thị thực tùy theo quyết định của bạn. Điều này có nghĩa là viên chức lãnh sự phải có bằng chứng cụ thể, thực tế cho lý do từ chối đơn. Tuy nhiên, các trường hợp bị từ chối thường không thể xem xét lại. Nói cách khác, đó là quyết định cuối cùng.

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết