Bảo hiểm Doanh nghiệp nhỏ: Những điều phải biết để bảo vệ tài sản.

-
Thomas Nguyen
-
30.11.2022

Bảo hiểm Doanh nghiệp nhỏ: Những điều cần phải biết để bảo vệ tài sản.

Bảo hiểm kinh doanh là gì?

Bảo hiểm kinh doanh giúp bảo vệ trước các tai nạn, kiện tụng, thiên tai hoặc các sự kiện bất ngờ khác có thể khiến doanh nghiệp gặp rủi ro.

Dù cấu trúc pháp lý của công ty được áp dụng để bảo vệ tài sản cá nhân của bạn, nhưng mục đích chính của bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ là bảo vệ tài sản kinh doanh của bạn.

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp nhỏ được yêu cầu thực hiện một số loại bảo hiểm. Nếu doanh nghiệp có nhân viên, thì chính phủ liên bang yêu cầu phải mua bảo hiểm khuyết tật, thất nghiệp và bồi thường cho người lao động (ngoại trừ Texas). Các tiểu bang riêng lẻ sẽ có các yêu cầu riêng biệt.

Tôi cần bao nhiêu bảo hiểm kinh doanh?

Số tiền bảo hiểm cần phụ thuộc vào loại hình và quy mô kinh doanh. Các quy định của tiểu bang cũng đóng một phần trong những gì bắt buộc phải có.

Chính sách dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp (BOP) kết hợp trách nhiệm pháp lý chung với bảo hiểm tài sản để bảo vệ bạn đầy đủ hơn so với các loại chính sách đó có thể riêng lẻ. Ngoài ra, bằng cách đóng gói lại với nhau, thường có lợi ích tiết kiệm cho chủ hợp đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có cần bảo hiểm kinh doanh không?

Dù công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ bảo vệ tài sản cá nhân của bạn (rất quan trọng nếu bạn là chủ nhà), nhưng tài sản của doanh nghiệp vẫn có thể gặp rủi ro, do đó cần phải có bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ. Đọc thêm về các loại bảo hiểm kinh doanh cá nhân dưới đây.

Các loại bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ

Có nhiều loại bảo hiểm có sẵn. Một số trong số này dành riêng cho các loại hình doanh nghiệp nhất định, trong khi một số khác lại rộng hơn và có thể áp dụng cho nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp.

Dưới đây là một số tùy chọn phổ biến hơn được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm để phục vụ nhu cầu riêng của doanh nghiệp nhỏ của bạn.

 1. Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm trách nhiệm chung là bắt buộc với tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ. Điều này gồm thiệt hại tài sản, thương tích cơ thể và thương tích cá nhân. Đây là thành phần cốt lõi của bất kỳ chính sách nào dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Trách nhiệm thương mại chung bảo hiểm trong trường hợp bên thứ ba (ngoài doanh nghiệp của bạn) kiện vì thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Đây có thể là khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh.

1.1. Trách nhiệm thương mại chung bao gồm những gì?

 • Hóa đơn y tế do thương tích cơ thể
 • Chấn thương quảng cáo
 • Phỉ báng hoặc vu khống
 • Thiệt hại về tài sản của khách hàng
 • Tòa án giải quyết
 • Phí luật sư

Nhiều doanh nghiệp được tiểu bang hoặc các bên liên quan khác (chủ nhà, người cho vay thế chấp, …) yêu cầu thực hiện bảo hiểm đó. Cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng là bằng chứng cho thấy bạn và khách hàng được bảo vệ.

1.2. Bảo hiểm bồi thường cho người lao động

Thường được gọi là bảo hiểm lao động, đây là một hình thức bảo hiểm bổ sung tiền lương cho người lao động nếu họ bị thương trong khi làm việc và không thể quay lại làm việc trong một thời gian nhất định. Hầu hết các chính sách bồi thường cho người lao động bao gồm những điều sau đây:

 • Quyền lợi tử tuất
 • Mất tiền lương và chi phí y tế của nhân viên bị thương
 • Bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý của nhân viên (ngoại trừ Bắc Dakota, Ohio, Washington và Wyoming)

Bảo hiểm bồi thường cho người lao động là bắt buộc ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ trừ Texas. Tuy nhiên, phạm vi bảo hiểm này rất quan trọng và nên được thực hiện ngay cả khi không bắt buộc.

2. Bảo hiểm tài sản thương mại

Bảo hiểm tài sản thương mại gồm các yếu tố vật chất của doanh nghiệp nhỏ: cấu trúc vật chất, hàng tồn kho và bất kỳ thiết bị nào khác. Bảo hiểm tài sản là vô cùng quan trọng đối với gần như tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Ngay cả khi bạn thuê, phạm vi bảo hiểm này rất quan trọng để bảo vệ tài sản bên trong. Một số chính sách bao gồm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể hữu ích nếu doanh nghiệp không thể kinh doanh trong một khoảng thời gian sau khi xảy ra tai nạn. Nó bảo vệ tài sản kinh doanh trước những nguy cơ sau:

 • Phá hoại
 • Bão*
 • Trộm cắp
 • Ngọn lửa
 • Vụ nổ
 • Ống nổ

( * hầu hết các chính sách đều có loại trừ động đất hoặc lũ lụt trừ khi được thêm cụ thể vào chính sách của bạn ).

2.1. Ai nên mua bảo hiểm tài sản thương mại?

 • Chủ doanh nghiệp sở hữu hoặc thuê tài sản cho mục đích kinh doanh
 • Các doanh nghiệp có hàng tồn kho hoặc các sản phẩm được lưu trữ khác
 • Doanh nghiệp có thiết bị đắt tiền

2.2. Chi phí bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ là bao nhiêu?

Quy mô kinh doanh xác định số tiền cho bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ. Chi phí trung bình của bảo hiểm trách nhiệm kinh doanh chung được bán thông qua Progressive Advantage Agency vào 2020 là 53 đô/tháng.

Các yếu tố quyết định số tiền sẽ trả cho bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ, gồm:

 • Số lượng nhân viên
 • Loại hình công nghiệp
 • Loại tài sản vật chất và vị trí
 • Tài sản và thiết bị kinh doanh được bảo hiểm
 • Nhu cầu bảo hiểm

Làm sao tiết kiệm tiền cho bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ?

Một cách hay để trang trải tất cả các cơ sở bảo hiểm và có khả năng tiết kiệm tiền là mua chính sách dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp, còn được gọi là BOP.

BOP cho phép chủ doanh nghiệp tập hợp một số loại bảo hiểm theo một chính sách duy nhất thay vì xâu chuỗi chúng lại với nhau theo kiểu gọi món.

Bằng cách tùy chỉnh phạm vi bảo hiểm theo nhu cầu kinh doanh, bạn sẽ đơn giản hóa chính sách bảo hiểm và thường tiết kiệm tiền trong quá trình này.

Một cách khác là cho bảo hiểm doanh nghiệp nhỏ mua sắm xung quanh. Tỷ lệ bảo hiểm có thể dao động từ năm này sang năm khác, nghĩa là tỷ lệ của bạn gần như chắc chắn cũng sẽ thay đổi.

 

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết