"Phân biệt chủng tộc" - Một tuyên ngôn ấu trĩ.

-
VNailPro
-
06.08.2020

"Phân biệt chủng tộc" - Một tuyên ngôn ấu trĩ.

Theo nhận định cá nhân tôi là như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ có người phản bác lại điều tôi nói. Đại khái như:

-Nếu như không có phân biệt chủng tộc sao có chế độ nô lệ.

-Nếu như không có phân biệt chủng tộc sao lại có BLM.

-Nếu không có phân biệt chủng tộc sao,….

Thật sự nếu ai đó nói chế độ nô lệ có liên quan đến phân biệt chủng tộc thì thật sự họ có một khiếu hài hước vô cùng. Chỉ nói thời xưa ở chế độ phong kiến Châu Á thì cũng đã có nô lệ. Vậy người da vàng nô lệ người da vàng có gọi là phân biệt chủng tộc?

Thậm chí ở Châu Âu khi còn chế độ quý tộc còn phổ biến thì cũng có nô lệ như nông nô. Lúc đó người da trắng nô lệ người da trắng có gọi là phân biệt chủng tộc?

Và bạn nghĩ ở các nước Châu Phi không có việc người da đen nô lệ người da đen? Vậy đó có phải là phân biệt chủng tộc? Đây là chưa nhắc đến người da đỏ đấy.

"Phân biệt chủng tộc" - Một tuyên ngôn ấu trĩ.

Chấp nhận một sự thật phủ phàn là chế độ nô lệ chẳng có liên quan gì đến phân biệt chủng tộc cả đi.

Chỉ có những người mang tư tưởng lệch lạc với thời đại mới móc nối những điều ấy để trục lợi cho bản thân thôi.

Và những kẻ đó rất giỏi trong việc than khóc rằng mọi người phải đền bù cho họ vì tổ tiên hàng trăm năm trước của họ đã chịu khổ? Trong khi những người họ đang bắt bồi thường có thể sở hữu nhiều dòng màu tổ tiên là nô lệ hơn họ?

Chỉ < 1% trong DNA quy định bề ngoài của chúng ta không làm ta khác nhau bằng loại tư tưởng chúng ta dùng để suy nghĩ.

 

 

 

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết