Cần sang lại tiệm nail ở California

-
VNailPro
-
12.06.2019

Cần bán tiệm Nails ở cách VN town 30 phút. Tiệm mới remodel. Tiệm rất gọn gàng, sạch và xinh. 4 bàn, 6 ghế, có reception, và 2 phòng (1 wax & 1 lash). Có phòng supply + new washer/dryer. Lease còn hơn 4yrs+ 5yrs option. Income rất ổn định.

Chủ không đủ sức khỏe để làm tiếp. Cần bán nên giá cả rất nhẹ nhàng cho người thật lòng muốn mua nhanh và lẹ. Cần good credit. Text/call 408 708 6808. Thanks!

Phone: 408-708-6808

Address: Fremont, California 94538

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...