Sở Di Trú thông báo mới về quy định Gánh Nặng Xã Hội, áp dụng luật năm 1999

-
Thomas Nguyen
-
21.03.2021

“Gánh Nặng Xã Hội” là gì và ảnh hưởng đến điều gì?

Gánh Nặng Xã Hội là thuật ngữ được các viên chức về nhập cư sử dụng để chỉ những người sống chủ yếu dựa vào trợ cấp tiền mặt của chính phủ, chẳng hạn như Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). Trở thành “gánh nặng xã hội” có thể ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện nhận thẻ xanh hoặc visa.

Sở Di Trú thông báo mới về quy định Gánh Nặng Xã Hội, áp dụng luật năm 1999

Vào 14/08/2019, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo quy định chính thức về Gánh Nặng Xã Hội được bắt đầu áp dụng vào 15/10/2019. Hồ sơ xin thẻ xanh được nộp trước 15/10/2019, sẽ không bị áp dụng quy định này. 

Quy định này tăng đáng kể tiêu chuẩn đánh giá khả năng đương đơn trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không. Mẫu đơn I-864 – Affidavit of Support (Đơn Bảo Trợ Tài Chánh) không đủ thuyết phục Sở Di Trú mà cơ quan này sẽ dựa vào mẫu đơn mới I-944 – Declaration of Self-Sufficiency (Tuyên Bố Tự Túc).

Vào 2/11/2020, Tòa Sơ Thẩm Liên Bang (U.S. District Court) ở Cook County, Illinois, ra phán quyết bãi bỏ quy định về Gánh Nặng Xã Hội. Nghĩa là hồ sơ I-485 xin thay đổi tình trạng di trú thành thường trú nhân (Adjustment of Status) không cần phải nộp đơn I-944.

Sở Di Trú thông báo mới về quy định Gánh Nặng Xã Hội, áp dụng luật năm 1999
Form I-944

Bộ An Ninh Nội Địa kháng cáo lên Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 7 và Tòa Phúc Thẩm ra lệnh hoãn lại quyết định của tòa dưới trong thời gian tòa xét xử hồ sơ kháng cáo của Bộ An Ninh Nội Địa. Nghĩa là hồ sơ xin thay đổi tình trạng di trú thành thường trú nhân phải nộp chung với đơn I-944.

Chiếu theo sắc lệnh Tổng Thống Biden chỉ đạo Bộ An Ninh Nội Địa phải duyệt lại quy định Gánh Nặng Xã Hội, vào 09/03/2021, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo sẽ không tiếp tục theo đuổi hồ sơ kháng cáo ở Tối Cao Pháp Viện về quy định Gánh Nặng Xã Hội.

Sau đó Bộ Tư Pháp nộp đơn bãi bỏ hồ sơ kháng cáo với Tối Cao Pháp Viện. Bộ An Ninh Nội Địa thông báo khi nào Tòa Sơ Thẩm Liên Bang ở Cook County bãi bỏ quy định Gánh Nặng Xã Hội thì lúc đó mẫu đơn I-944 sẽ không cần phải nộp với mẫu đơn I-485.

 

Sở Di Trú thông báo mới về quy định Gánh Nặng Xã Hội, áp dụng luật năm 1999
Form I-864

Vào 10/03/2021, Sở Di Trú thông báo không áp dụng quy định Gánh Nặng Xã Hội và sẽ áp dụng luật của năm 1999.

  • Nếu đơn I-485 được nộp sau 09/03/2021, đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn I-944.
  • Nếu đơn I-485 được nộp trước 09/03/2021, nhưng Sở Di Trú xét đơn sau 09/03/2021, thì cơ quan này không dùng chi tiết khai trong đơn I-944 để quyết định đương đơn là Gánh Nặng Xã Hội hay không.
  • Nếu nhận thư của Sở Di Trú yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc thư thông báo ý định từ chối hồ sơ yêu cầu đương đơn nộp giấy tờ liên quan đến Gánh Nặng Xã Hội và thời gian bổ túc vào hoặc sau 09/03/2021, thì đương đơn phải trả lời thư theo thời gian ghi trong thư nhưng không cần cung cấp giấy tờ liên quan quy định này.
  • Nếu Sở Di Trú cần thêm chi tiết để quyết định theo luật năm 1999 thì sẽ gửi thư khác để yêu cầu bổ túc.

Theo quy chế hiện hành, chỉ những phúc lợi sau đây mới có thể khiến quý vị bị xác định là Gánh Nặng Xã Hội.
Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income)

• Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo (Temporary Assistance for Needy Families)

• Chăm sóc dài hạn trong một tổ chức do chính phủ chi trả

#Cập nhật nhanh:

Thi quốc tịch Mỹ 2021: Kinh nghiệm cho người cao tuổi

Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 1)

Nghĩa vụ thuế cần biết cho người có Thẻ xanh (Phần 2)

Thi quốc tịch Mỹ: sẽ dùng bộ đề năm 2008 từ 01/03/2021

100 Câu luyện thi quốc tịch Mỹ (Phiên bản 2008)

Nhập tịch Mỹ: di dân không giấy tờ trước 1/1/2021 được giải quyết ra sao?

Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi nhanh hơn công dân Mỹ

 

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết