Tỉ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ: 33 thành phố đang khó khăn nhất.

-
Thomas Nguyen
-
09.08.2020

Vừa qua Wall St. đã thống kê tỉ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa từ Cục Thống kê Lao động ở cấp khu vực đô thị để xác định các thành phố trên khắp Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với vấn đề thất nghiệp tồi tệ nhất.

Tỉ lệ thất nghiệp các nơi đều không dưới 15%.

33. Battle Creek, MI

33 thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ vì Covid

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.1%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -8.7%
• Số ca mắc Covid: 699
• Tỉ lệ hộ nghèo: 18%
• Dân số: 134,487

 

32. Fresno, CA

33 thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ vì Covid

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.1%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -9.7%

• Số ca mắc Covid: 13,209
• Tỉ lệ hộ nghèo: 21.5%
• Dân số: 994,400

 

31. Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

33 thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ vì Covid

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.2%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -10.6%
• Số ca mắc Covid: 157,746
• Tỉ lệ hộ nghèo: 11.2%
• Dân số: 9.5 triệu

 

30. Modesto, CA

33 thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ vì Covid
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.2%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -13.8%
• Số ca mắc Covid: 8,228
• Tỉ lệ hộ nghèo: 15.6%
• Dân số: 549,815
29. Scranton–Wilkes-Barre–Hazleton, PA

33 thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ vì Covid

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.2%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -14.9%
• Số ca mắc Covid: 5,072
• Tỉ lệ hộ nghèo: 14.3%
• Dân số: 555,485
<strong>28. Yuba City, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 15.2%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -17.4%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 925 (540 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 15.1%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 174,848
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.2%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -17.4%
• Số ca mắc Covid: 925
• Tỉ lệ hộ nghèo: 15.1%
• Dân số: 174,848
27. Worcester, MA-CT
<strong>27. Worcester, MA-CT</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 15.5%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -15.7%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 13,808 (1,471 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 9.3%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 947,866
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.5%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -15.7%
• Số ca mắc Covid: 13,808
• Tỉ lệ hộ nghèo: 9.3%
• Dân số: 947,866
26. Merced, CA
<strong>26. Merced, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 15.9%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -10.1%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 3,251 (1,208 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 22%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 274,765
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.9%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -10.1%
• Số ca mắc Covid: 3,251
• Tỉ lệ hộ nghèo: 22%
• Dân số: 274,765
25. Stockton-Lodi, CA
<strong>25. Stockton-Lodi, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 15.9%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -11%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 10,637 (1,453 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 14.2%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 752,660
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 15.9%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -11%
• Số ca mắc Covid: 10,637
• Tỉ lệ hộ nghèo: 14.2%
• Dân số: 752,660
24. Michigan City-La Porte, IN

<strong>24. Michigan City-La Porte, IN</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.1%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -7.3%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 760 (687 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 16.4%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 110,007

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.1%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -7.3%
• Số ca mắc Covid: 760 (
• Tỉ lệ hộ nghèo: 16.4%
• Dân số: 110,007
23. Orlando-Kissimmee-Sanford, FL
<strong>23. Orlando-Kissimmee-Sanford, FL</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.4%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -19.6%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 45,406 (1,853 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 13.9%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 2.6 million
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.4%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -19.6%
• Số ca mắc Covid: 45,406
• Tỉ lệ hộ nghèo: 13.9%
• Dân số: 2.6 triệu
22. Salinas, CA
<strong>22. Salinas, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.5%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -22.1%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 3,901 (900 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 13.4%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 435,594
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.5%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -22.1%
• Số ca mắc Covid: 3,901 (
• Tỉ lệ hộ nghèo: 13.4%
• Dân số: 435,594
21. Flint, MI

<strong>21. Flint, MI</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.6%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -8.2%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 3,327 (813 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 18.8%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 406,892

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.6%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -8.2%
• Số ca mắc Covid: 3,327
• Tỉ lệ hộ nghèo: 18.8%
• Dân số: 406,892
20. Rockford, IL

<strong>20. Rockford, IL</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -11.2%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 4,234 (1,246 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 15.8%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 337,658

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -11.2%
• Số ca mắc Covid: 4,234
• Tỉ lệ hộ nghèo: 15.8%
• Dân số: 337,658
19. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH

<strong>19. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -18.3%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 84,214 (1,750 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 9.2%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 4.9 million

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -18.3%
• Số ca mắc Covid: 84,214
• Tỉ lệ hộ nghèo: 9.2%
• Dân số: 4.9 triệu
18. Springfield, MA
<strong>18. Springfield, MA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 16.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -18.4%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 8,800 (1,255 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 15.4%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 631,761
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 16.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -18.4%
• Số ca mắc Covid: 8,800
• Tỉ lệ hộ nghèo: 15.4%
• Dân số: 631,761
17. Kokomo, IN

<strong>17. Kokomo, IN</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.1%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -9.6%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 751 (912 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 11.2%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 82,366

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.1%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -9.6%
• Số ca mắc Covid: 751
• Tỉ lệ hộ nghèo: 11.2%
• Dân số: 82,366
16. New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

<strong>16. New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.1%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -15.5%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 506,636 (2,623 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 12.3%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 20&nbsp;million

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.1%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -15.5%
• Số ca mắc Covid: 506,636
• Tỉ lệ hộ nghèo: 12.3%
• Dân số: 20 triệu
15. Bakersfield, CA
<strong>15. Bakersfield, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.4%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -15.4%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 17,394 (1,970 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 20.6%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 896,764
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.4%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -15.4%
• Số ca mắc Covid: 17,394
• Tỉ lệ hộ nghèo: 20.6%
• Dân số: 896,764
14. Vineland-Bridgeton, NJ

<strong>14. Vineland-Bridgeton, NJ</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.5%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -12.6%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 3,144 (2,050 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 14.6%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 150,972

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.5%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -12.6%
• Số ca mắc Covid: 3,144
• Tỉ lệ hộ nghèo: 14.6%
• Dân số: 150,972
13. Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
<strong>13. Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.6%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -18.1%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 208,674 (1,573 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 13.3%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 13.3 million
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.6%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -18.1%
• Số ca mắc Covid: 208,674
• Tỉ lệ hộ nghèo: 13.3%
• Dân số: 13.3 triệu
12. Detroit-Warren-Dearborn, MI
<strong>12. Detroit-Warren-Dearborn, MI</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -19%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 51,074 (1,183 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 14.3%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 4.3 million
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -19%
• Số ca mắc Covid: 51,074
• Tỉ lệ hộ nghèo: 14.3%
• Dân số: 4.3 triệu
11. Muskegon, MI

<strong>11. Muskegon, MI</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.8%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -8%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 1,089 (629 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 15.8%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 173,588

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.8%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -8%
• Số ca mắc Covid: 1,089
• Tỉ lệ hộ nghèo: 15.8%
• Dân số: 173,588
10. Visalia-Porterville, CA
<strong>10. Visalia-Porterville, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.8%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -14.8%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 8,392 (1,822 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 22.5%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 465,861
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.8%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -14.8%
• Số ca mắc Covid: 8,392
• Tỉ lệ hộ nghèo: 22.5%
• Dân số: 465,861
9. Pittsfield, MA
<strong>9. Pittsfield, MA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.9%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -19.1%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 645 (507 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 10.8%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 126,348 
Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.9%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -19.1%
• Số ca mắc Covid: 645
• Tỉ lệ hộ nghèo: 10.8%
• Dân số: 126,348
8. Las Vegas-Henderson-Paradise, NV
<strong>8. Las Vegas-Henderson-Paradise, NV</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 17.9%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -19.2%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 37,492 (1,751 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 13.9%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 2.2 million
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 17.9%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -19.2%
• Số ca mắc Covid: 37,492
• Tỉ lệ hộ nghèo: 13.9%
• Dân số: 2.2 triệu
7. East Stroudsburg, PA

<strong>7. East Stroudsburg, PA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 18%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -15.5%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 1,557 (929 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 12.3%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 169,507

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 18%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -15.5%
• Số ca mắc Covid: 1,557
• Tỉ lệ hộ nghèo: 12.3%
• Dân số: 169,507
6. Yuma, AZ
<strong>6. Yuma, AZ</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 18.1%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -7.4%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 10,434 (5,020 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 19.6%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 212,128
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 18.1%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -7.4%
• Số ca mắc Covid: 10,434
• Tỉ lệ hộ nghèo: 19.6%
• Dân số: 212,128
5. Barnstable Town, MA

<strong>5. Barnstable Town, MA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 19.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -23.6%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 1,698 (795 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 7.6%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 213,413

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 19.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -23.6%
• Số ca mắc Covid: 1,698
• Tỉ lệ hộ nghèo: 7.6%
• Dân số: 213,413
4. Kahului-Wailuku-Lahaina, HI
<strong>4. Kahului-Wailuku-Lahaina, HI</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 22.3%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -27.9%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 153 (93 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 7.1%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 167,295
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 22.3%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -27.9%
• Số ca mắc Covid: 153
• Tỉ lệ hộ nghèo: 7.1%
• Dân số: 167,295
3. Ocean City, NJ

<strong>3. Ocean City, NJ</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 26.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -32.7%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 800 (854 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 9.4%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 92,560

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 26.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -32.7%
• Số ca mắc Covid: 800
• Tỉ lệ hộ nghèo: 9.4%
• Dân số: 92,560
2. El Centro, CA
<strong>2. El Centro, CA</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 28.7%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -7.9%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 7,781 (4,318 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 23.1%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 181,827
• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 28.7%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -7.9%
• Số ca mắc Covid: 7,781
• Tỉ lệ hộ nghèo: 23.1%
• Dân số: 181,827
1. Atlantic City-Hammonton, NJ

<strong>1. Atlantic City-Hammonton, NJ</strong><br /> <strong>&bull; Unemployment rate, June 2020:</strong> 35%<br /> <strong>&bull; Year-to-date employment change:</strong> -27.8%<br /> <strong>&bull; Cumulative COVID-19 cases to date:</strong> 3,271 (1,218 per 100,000 people)<br /> <strong>&bull; Poverty rate:</strong> 12.9%<br /> <strong>&bull; Population:</strong> 265,429

• Tỉ lệ thất nghiệp từ 06/2020: 35%
• Thay đổi việc làm từ đầu năm: -27.8%
• Số ca mắc Covid: 3,271
• Tì lệ hộ nghèo: 12.9%
• Dân số: 265,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết