Người có thẻ xanh ra sao khi rời Mỹ hơn 6 tháng?

-
Thomas Nguyen
-
18.10.2020

1. Có thẻ xanh 10 năm, được phép ra khỏi Hoa Kỳ bao lâu? Về Việt Nam từ Tết, tới giờ hơn 6 tháng nhưng vì Covid nên không về lại Hoa Kỳ được.

Thường trú nhân nhập cảnh Hoa Kỳ được chia 2 loại: thứ Nhất là “thường trú nhân trở về” (tức returning LPR) và thứ Hai là “thường trú nhân xin nhập cảnh.”

Thường trú nhân vắng mặt Hoa Kỳ liên tục hơn 180 ngày được coi là “thường trú nhân xin nhập cảnh.”

 

Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?
Re-Entry Permit (Giấy phép tái nhập cảnh) có giá trị 2 năm tính từ ngày cấp.

Sự khác biệt là “thường trú nhân trở về” được coi là không cần xin phép nhập cảnh cho nên luật cấm nhập cảnh không được áp dụng. Nhưng “thường trú nhân xin nhập cảnh” vì đương đơn đang xin nhập cảnh, Sở Di Trú được quyền áp dụng luật cấm nhập cảnh.

  • Thường trú nhân trở về: chỉ cần có thẻ xanh hoặc re-entry permit.
  • Thường trú nhân xin nhập cảnh: ngoài chứng minh đương đơn là thường trú nhân, còn phải chứng minh không có ý định bỏ sự thường trú của mình.

Vấn đề chính là thường trú nhân phải chứng minh họ không bỏ sự thường trú và những yếu tố chứng minh thường trú nhân có bỏ sự thường trú hay không là:

  • liên hệ gia đình ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ,
  • tài sản ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ,
  • việc làm ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ,
  • Hoa Kỳ có phải chính thức được gọi là nhà không,
  • lý do rời khỏi Hoa Kỳ và thời gian ở ngoài Hoa Kỳ,

Tuy nhiên trong thời Covid này, nhiều người không thể mua vé về lại Hoa Kỳ nên đó là lý do chính đáng mà thường trú nhân phải ở ngoài Hoa Kỳ quá 6 tháng.

2. Tôi bảo lãnh cho gia đình của con trai tôi ở Việt Nam từ 2012. Nhưng con tôi vừa qua đời. Vậy hồ sơ bảo lãnh gia đình con tôi bị ảnh hưởng thế nào? Có cách nào để mang các cháu cùng con dâu sang Hoa Kỳ không?

Trường hợp “người bảo lãnh” chết, hồ sơ bảo lãnh có thể không bị hủy bỏ nếu Sở Di Trú quyết định sự hủy bỏ không thích đáng vì vấn đề nhân đạo. Khi đơn bảo lãnh được quyết định rằng sự hủy bỏ không thích đáng vì nhân đạo, thì đơn bảo lãnh sẽ được phục hồi. Đơn bảo lãnh vẫn được tiếp tục và ngày ưu tiên vẫn được giữ như cũ.

Trường hợp “người được bảo lãnh” chết, thì hiện nay trong luật di trú không có điều luật nào được miễn sự hủy bỏ đơn bảo lãnh nếu “người được bảo lãnh” mất. Nghĩa là nếu “người được bảo lãnh” mất thì vợ/chồng và những người con độc thân dưới 21 tuổi của “người được bảo lãnh” không được tiếp tục di dân sang Hoa Kỳ dưới đơn bảo lãnh đó.

Thêm vào đó, luật di trú không cho phép công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dâu/con rể hoặc cháu nội/cháu ngoại.

Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?

3. Trường hợp người bảo trợ ở Hoa Kỳ đã hoàn tất hồ sơ bảo lãnh diện ưu tiên 4, nhưng ngày chiếu khán đáo hạn bị lùi lại. Vậy trường hợp đủ điều kiện để thụ hưởng CSPA lúc đó, bây giờ quá tuổi, thì còn được theo cha mẹ không?

CSPA: luật giúp cho một số trẻ em vượt quá 21 tuổi có thể hợp lệ xin visa di dân

Mục 3 luật CSPA đòi hỏi đương đơn phải xin quyền lợi nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện di dân trong vòng 1 năm tính từ ngày chiếu khán được đáo hạn.

Nếu đương đơn nộp hoàn thành DS-260 trong vòng 1 năm từ ngày chiếu khán được đáo hạn, và đơn xin chiếu khán không được giải quyết vì ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi, đương đơn thông thường được coi đã đáp ứng các yêu cầu của Mục 3. Đương đơn được coi là đủ điều kiện để hưởng quyền lợi theo các quy định của CSPA khi ngày chiếu khán đáo hạn trở lại. Nghĩa là tuổi đương đơn được đứng lại từ ngày chiếu khán đáo hạn trước khi bị thụt lùi.

Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?

Trường hợp đương đơn chưa kịp nộp DS260 nhưng ngày chiếu khán đáo hạn bị thụt lùi, đương đơn được cơ hội yêu cầu quyền lợi CSPA khi ngày chiếu khán được đáo hạn trở lại. Nhưng tuổi đương đơn sẽ tính từ ngày chiếu khán được đáo hạn trở lại nếu đương đơn xin quyền lợi đó trong vòng 1 năm, từ ngày chiếu khán đáo hạn lại

 

 

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết