Thẻ xanh kết hôn: Thời gian xét duyệt 2022 mất bao lâu?

-
Thomas Nguyen
-
29.08.2022

Thẻ Xanh Kết Hôn: Thời gian xét duyệt 2022 mất bao lâu?

Bao lâu để có được thẻ xanh kết hôn?

Tổng thời gian chờ đợi hiện tại để có thẻ xanh kết hôn trung bình khoảng 15,5 tháng. Điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc bạn đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hay chủ thẻ xanh và nơi bạn hiện đang sống (có thể áp dụng thêm các hồ sơ tồn đọng tùy thuộc vào vị trí của bạn).

Bên dưới là các khoảng thời gian chờ để có thẻ xanh kết hôn:

Thẻ Xanh Kết Hôn: Thời gian xét duyệt 2022 mất bao lâu?

Hiện đang sống ở Hoa Kỳ

1. Người phối ngẫu muốn có thẻ xanh đang sống ở Hoa Kỳ và kết hôn với công dân Hoa Kỳ

  • Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130) và đăng ký thẻ xanh cùng một lúc (Mẫu I-485): 11-20 tháng

Tổng thời gian ước tính: 11-20 tháng

2. Người phối ngẫu muốn có thẻ xanh đang sống ở Hoa Kỳ và kết hôn với thường trú nhân Hoa Kỳ

  • Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130) và đăng ký thẻ xanh cùng một lúc (Mẫu I-485): 11-20 tháng

Tổng thời gian ước tính: 11-20 tháng

Thẻ Xanh Kết Hôn: Thời gian xét duyệt 2022 mất bao lâu?

Hiện đang sống bên ngoài Hoa Kỳ

1. Người phối ngẫu muốn có thẻ xanh đang sống ở nước ngoài và kết hôn với công dân Hoa Kỳ

  • Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130): 7,5-13,5 tháng

Tổng thời gian ước tính: Thời gian bổ sung sẽ thay đổi tùy theo lãnh sự quán/tồn đọng của Đại sứ quán.

2. Người phối ngẫu muốn có thẻ xanh đang sống ở nước ngoài và kết hôn với thường trú nhân Hoa Kỳ

  • Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130): 13,5-35,5 tháng

Tổng thời gian ước tính: Thời gian bổ sung sẽ thay đổi tùy theo lãnh sự quán/tồn đọng của Đại sứ quán.

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết