Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi nhanh hơn công dân Mỹ

-
Thomas Nguyen
-
18.03.2021

Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi nhanh hơn công dân Mỹ

1. Tôi có thẻ xanh bảo lãnh cho con trai rên 21 tuổi và độc thân. NVC thông báo đóng tiền visa tiến hành thủ tục làm thị thực. Hiện giờ tôi đã nhập quốc tịch. Tôi có nên báo cho NVC biết là tôi đã có quốc tịch và chuyển hồ sơ sang diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi hay không? Con của tôi có bạn gái vậy con của tôi có nên lập hôn thú với bạn gái hay không?

-Đáp: Theo thủ tục, khi người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ thì người bảo lãnh phải báo cho Sở Di Trú (USCIS) hoặc NVC (Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia) biết thay đổi đó.

  • Thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi là diện ưu tiên F2B.
  • Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi là diện ưu tiên F1.

Chiếu theo bản tin chiếu khán cho 02/2021, diện ưu tiên F2B đi trước diện F1 khoảng 10 tháng. Khi người bảo lãnh báo cho NVC biết người bảo lãnh đã trở thành công dân Hoa Kỳ thì theo luật di trú hồ sơ sẽ tự động bị chuyển từ diện ưu tiên F2B sang diện F1 và hồ sơ có thể bị chậm lại 10 tháng.

Tuy nhiên, Điều Khoản 6, đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) quy định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên F2B sang ưu tiên F1. Trong trường hợp này thì nên yêu cầu giữ lại diện F2B để hồ sơ không bị chậm lại.

  • Nếu người con lập hôn thú thì hồ sơ bị chuyển sang diện ưu tiên F3 và tổng thời gian chờ đợi cho ngày ưu tiên đáo hạn là 12-13 năm.
  • Nếu người con lập hôn thú bây giờ thì phải đợi thêm khoảng 7 năm nữa thì hồ sơ mới được đáo hạn và vợ chồng người con được nhập cảnh Hoa Kỳ cùng lúc.
  • Nếu người con không muốn đợi thêm 7 năm nữa thì có thể sang Hoa Kỳ theo diện ưu tiên F2B và sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ thì có thể quay về lập hôn thú với bạn gái và bảo lãnh cô ấy theo diện ưu tiên F2A.

Theo bản tin chiếu khán 02/2021, diện ưu tiên F2A là đang được hiện hành nghĩa là chiếu khán có liền mà không cần phải chờ đợi. Tuy nhiên hồ sơ bảo lãnh theo diện F2A mất khoảng 1,5 đến 2 năm thì mới được phỏng vấn vì phải đợi Sở Di Trú USCIS và NVC xét duyệt hồ sơ bảo lãnh và đơn xin thị thực.

Điều quan trọng là nếu người con quyết định sang Hoa Kỳ theo diện ưu tiên F2B thì không được lập hôn thú. Luật di trú đòi hỏi là người được bảo lãnh theo diện F2B phải độc thân từ lúc phỏng vấn đến lúc nhập cảnh Hoa Kỳ. Nhiều người vì muốn đỡ mất thời gian nên sau khi đậu phỏng vấn và được cấp visa thì lập hôn thú với người phối ngẫu để khi nhập cảnh Hoa Kỳ họ có thể làm đơn bảo lãnh liền. Như vậy là phạm luật di trú, có thể bị đưa ra tòa di trú để trục xuất.

2. Tôi có thẻ xanh 10 năm do người con bảo lãnh. Nhưng vì tôi vẫn còn làm việc ở Việt Nam cho nên tôi thường về Việt Nam và ở dài hạn. Tôi có thể làm đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ không?

-Đáp: Một trong những điều kiện để xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đương đơn phải cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ 5 năm (3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ). Cư ngụ liên tục có nghĩa là đương đơn phải nhận Hoa Kỳ là nơi định cư. Để rõ hơn, cư ngụ liên tục không có nghĩa bắt buộc luôn luôn phải có mặt tại Hoa Kỳ, đương đơn được quyền rời Hoa Kỳ thời gian ngắn hạn trong 5 năm thường trú, nhưng khi rời Hoa Kỳ phải có ý định trở lại.

Nếu đương đơn vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ 6 tháng đến 1 năm, thì sự vắng mặt đó sẽ cắt đứt sự cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ và đơn sẽ bị bác. Nhưng nếu đương đơn chứng minh rằng họ vẫn còn việc làm tại Hoa Kỳ, vẫn còn gia đình thân thuộc cư ngụ tại Hoa Kỳ, và trong thời gian vắng mặt Hoa Kỳ họ không làm việc ngoài Hoa Kỳ thì sự vắng mặt đó sẽ không bị cắt đứt quyền cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ.

Nếu vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ 1 năm trở đi sẽ bị phạt và phải bắt đầu thời gian cư ngụ tại Mỹ lại 4 năm 1 ngày, sau đó mới có thể được nộp đơn lại. Đơn nhập tịch có thể nộp trong vòng 90 ngày trước 5 năm hoặc 3 năm (nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ).

Nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên 1 năm khi trở về Hoa Kỳ mà không có re-entry permit, thẻ xanh sẽ bị lấy lại tại cửa nhập cảnh và sẽ bị đưa ra tòa Di Trú trục xuất. Sở Di Trú cho rằng những người thường trú nhân này “abandonned residency” tức là đã rời bỏ Hoa Kỳ và không có ý định ở lại nữa.

Nhưng nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên 1 năm và dưới 2 năm, khi trở về Hoa Kỳ có re-entry permit thì có thể sẽ được cho nhập cảnh nhưng về vấn đề quốc tịch thì sẽ bị phạt 4 năm 1 ngày.

Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi nhanh hơn công dân Mỹ

Điều kiện khác để xin nhập quốc tịch là đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là 1/2 thời gian của 5 năm (3 năm nếu Vợ/Chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ).

  • Nếu đương đơn nộp đơn dưới trường hợp 5 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 30 tháng tức là 2,5 năm.
  • Nếu đương đơn nộp đơn dưới trường hợp 3 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 18 tháng tức là 1,5 năm. 

#Cập nhật nhanh:

Nhập tịch Mỹ: di dân không giấy tờ trước 1/1/2021 được giải quyết ra sao?

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết