Thường trú nhân bảo lãnh được những ai sang Mỹ?

-
Thomas Nguyen
-
17.10.2020

Những người được cấp thẻ xanh xác nhận tình trạng thường trú nhân tại Mỹ được phép bảo lãnh thân nhân sang Mỹ. Tuy nhiên quyền lợi của thẻ xanh vẫn còn nhiều hạn chế.

Trường hợp thường trú nhân được bảo lãnh

1. Bảo lãnh cho vợ/chồng: 

Thường trú nhân phải thực hiện các tiến trình giống như là một công dân Hoa Kỳ kết hôn tại Việt Nam trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ/chồng của mình. Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, thường trú nhân phải nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ/chồng của mình với Sở Di Trú. Việc bảo lãnh này phải chờ theo ưu tiên F2A như trên lịch chiếu kháng.

Thời gian chờ để hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm, từ 6 đến 8 tháng.

Thường trú nhân được bảo lãnh những ai sang Mỹ?

2. Bảo lãnh cho con chưa có gia đình dưới 21 tuổi:

Việc bảo lãnh này phải chờ theo diện ưu tiên F2A theo như lịch chiếu kháng.

Thời gian chờ để hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm, khoảng 5 – 7 tháng.

3. Bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi:

Việc bảo lãnh này phải chờ theo diện ưu tiên F2B theo như lịch chiếu kháng.

Thời gian chờ để hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm, khoảng 5 – 17 tháng.

Bảo lãnh cho con chưa có gia đình dưới 21 tuổi:

Trường hợp thường trú nhân không được bảo lãnh

1. Không được bảo lãnh cha mẹ:

Luật Di Trú Hoa Kỳ không cho phép thường trú nhân (thẻ xanh) được nộp đơn bảo lãnh định cư cho cha mẹ. Do đó thường trú nhân phải nộp đơn xin thi quốc tịch. Sau khi có giấy chứng nhận nhập tịch Hoa Kỳ là có thể tiến hành mở hồ sơ bảo lãnh định cư cho cha mẹ.

2. Không thể bảo lãnh cho con đã có gia đình:

Con được bảo lãnh phải là độc thân trong suốt thời gian người bảo lãnh là thường trú nhân. Nếu con được bảo lãnh có gia đình khi người bảo lãnh vẫn là thường trú nhân thì hồ sơ bảo lãnh sẽ bị hủy bỏ.

Thường trú nhân được bảo lãnh những ai sang Mỹ?

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
Bài viết mới
Tin đăng mới
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết