Cần thợ Nails tại Queen Creek, AZ

-
Adam
-
08.11.2019

Tiệm cách Chandler 25 phút. Môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và không tranh giành khách! Tiệm rất đông khách! Khu Mỹ trắng, tip và giá cao. Sẽ bao lương quanh năm cho thợ bột nữ đầy đủ $2000 / 2 tuần & cho thợ bột nam $1,800 / 2 tuần. Sẽ bao lương quanh năm cho thợ tay chân nước nữ $1,600 / 2 tuần & cho thợ tay chân nước nam $1500 / 2 tuần. Xin liên lạc Natalie (480) 476-1191

Phone : 480-476-1191
Địa chỉ:
Queen Creek, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...