Cần thợ Nails tại New Castle, PA

-
VNailPro
-
13.11.2019

Tiệm cần 2 thợ đã biết làm. Bao lương hoặc ăn chia, tùy theo tay nghề. Tiệm ở khu mỹ trắng, tip hậu. Có chỗ ở chỗ thợ xuyên bang. Xin liên lạc Huy Tiệm: 724-652-0207, Cell: 330-651-8754
Thông Tin Liên Hệ:
L A Nails

New Castle, PA

Tin nổi bật
Loading...
Bài viết mới
Tin đăng mới
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết