Tiệm Cần Chủ Mới (Bán Tiệm) Waxahachie Texas

-
Adam
-
16.11.2020
Tiệm Cần Chủ Mới (Bán Tiệm) Waxahachie Texas
Tiệm có 18 ghế, 12 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng facial, 2 restroom, 1 break room, 2 máy giặt máy sấy mới, 1 supply room. Rộng 2500 square feet . Good income. Lease còn năm 5 và 5 năm option.
Tiệm khu khách mỹ trắng, khách sang, services giá cao . 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 817-946-1636. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...