Cần thợ Nails tại Mountain Home, AR

-
VNailPro
-
08.11.2019

Tiệm đang cần gấp 1 thợ bột giỏi có bằng nails (biết làm Pink & White) – 1 thợ làm tay chân nước – (ưu tiên vợ chồng – ưu tiên bằng Arkansas) . Thợ bột bao $800/ 6 ngày -thợ tay chân nước bao $600-$700/ 6 ngày tuỳ khả năng. Tiệm rộng – làm vui vẻ – khách mỹ trắng rất dễ chịu – tip cao. Có phòng riêng cho thợ.

Phone : 870-736-0902
Address:
Mountain Home, AR

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết