Cần thợ Nails tại Stanton, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

Tiệm location ở nam california cách bolsa 20phút lái xe local. Cần thợ nail làm tay chân nước, gel, bột, dipping…làm full/party time. Tiệm không khí gia đình. Chia turn rõ ràng. Không kinh nghiệm sẽ train Xin liên hệ 7146229434 Name: Trang Luu Phone Number: (165) 734-1877

165-734-1877

Stanton, CA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...