Tiệm Lớn Nhất Ở Fort Payne AL Cần Thợ Nail Bao Lương $1,000 / Tuần Trên Ăn Chia

Cần Thợ Nail In Fort Payne AL. Cần thợ biết làm bột, everything, nam hoặc nữ đều được, thợ nữ càng tốt. Cần thợ thật lòng muốn làm ăn lâu dài. Sẽ training thêm cho thợ thực sự muốn nâng cao tay nghề.
Bao lương $1,000 / tuần trên ăn chia tùy theo khả năng của thợ.
Tiệm lớn nhất khu ở Fort Payne, AL khu trắng khách ổn định, khách sang và lịch sự. Income cao cho thợ, giá nail cao, tip cao tùy tay nghề của mỗi người.
Có chỗ ở cho thợ ở xa, làm 6 ngày/ tuần. Nơi làm việc vui vẻ thoải mái như gia đình, chủ dễ thương. Anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 678-896-6197. Thank you for watching!
 
Star Nails Spa | 2605 Gault Ave N Ste 300 Fort Payne, AL 35967
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...