Tiền An Sinh Xã Hội

-
Thomas Nguyen
-
29.11.2022

an sinh xa hoi

Những ai đang được hưởng an sinh xã hội có thể nhận được một trong những khoản tăng lớn nhất kể từ 1981 vào năm tới nếu lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng một số nhà phân tích cảnh báo mọi người chưa nên quá phấn khích.

Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm (COLA) cho các lợi ích an sinh xã hội dựa trên chỉ số giá tiêu dùng đối với người làm công ăn lương và nhân viên văn phòng ở thành thị (CPI-W).

Vào tháng 6, CPI-W đã tăng 9,8% so với năm trước, mức tăng lớn nhất từ 10/1981 và vượt xa mức tăng chung 9,1%. Dựa vào đó, COLA có thể là 10,5% trong năm tới, tăng từ 5,9% trong năm nay, Mary Johnson, nhà phân tích chính sách tại The Senior Citizens League, ước tính. Cô nói 10,5% COLA sẽ tăng lợi ích trung bình người về hưu là 1.668 đô lên 175,10 đô.

Dù bất kỳ sự gia tăng COLA nào cũng được những người về hưu hoan nghênh, đặc biệt là người đang phải chịu đựng tình trạng lạm phát cao nhất trong 40 năm qua đã vượt xa mức tăng 5,9% trong năm nay, Johnson cảnh báo những người về hưu sẽ không được tăng lương đầy đủ và có thể sẽ nhận được ít hơn trong năm tới.

COLA

Medicare Phần B

Hầu hết những ai nhận An sinh xã hội đã nghỉ hưu và khuyết tật đều có Medicare Phần B, nhưng CPI-W không tính đến việc tăng phí bảo hiểm Medicare Phần B và do đó, nó cũng không được bao gồm trong COLA.

Vì vậy, trong khi COLA tăng 5,9% trong năm nay, đây là mức tăng lớn nhất kể từ 1982, thì Phần B đã tăng tới 14,5%, một trong những mức tăng lớn nhất trong lịch sử của chương trình.

Johnson nói: “Phí bảo hiểm Phần B được tự động khấu trừ từ séc An sinh xã hội và vào 2022, những người thụ hưởng vẫn đang phải trả giá đắt từ khoản này.

Thu nhập cao hơn đồng nghĩa là thuế cao hơn

Khoản thanh toán an sinh xã hội cao hơn nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nhớ rằng số tiền đó có thể bị đánh thuế nếu bạn có thu nhập tạm thời trên 25.000 đô hoặc 32.000 đô/cặp vợ chồng.

IRS tính thu nhập tạm thời bằng cách cộng tổng thu nhập hàng năm đã điều chỉnh của người nhận, cộng với bất kỳ khoản thu nhập được miễn thuế nào khác, cộng với 50% của tất cả các khoản trợ cấp An sinh xã hội.

Johnson nói: “Theo thời gian, ngày càng có nhiều người cao niên bị đánh thuế vì lý do này. “COLA cao sẽ đẩy nhanh việc này.”

Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ ước tính trong một báo cáo 2022 rằng 40% tổng số người về hưu ở Hoa Kỳ đóng thuế cho lợi ích của họ.

Johnson ước tính “hàng chục nghìn” người về hưu chưa đóng thuế cho các khoản trợ cấp trong quá khứ có thể phát hiện rằng họ phải bắt đầu làm như vậy vào 2022 vì mức thuế tăng 5,9% và thậm chí nhiều hơn nếu COLA có một bước nhảy vọt khác vào 2023.

Bà nói: “Vì các ngưỡng thu nhập không được điều chỉnh như các khung thuế thông thường, nên những lần tăng COLA có thể dẫn đến mức thuế cao hơn với nhiều người về hưu. “Chúng tôi kêu gọi người nhận An sinh xã hội cân nhắc việc bị giữ lại tiền từ các khoản trợ cấp An sinh xã hội nếu họ nghĩ rằng mình sẽ bị ảnh hưởng”.

Thu nhập cao hơn đồng nghĩa là phúc lợi ít hơn

Do thu nhập của mọi người tăng lên với các phúc lợi an sinh xã hội cao hơn, mọi người có thể bị loại khỏi một số phúc lợi nhất định.

Chúng gồm các phúc lợi y tế và thuốc theo toa được điều chỉnh của Medicare dành cho người thụ hưởng thu nhập thấp. Thu nhập lớn hơn có thể đẩy bạn lên một khung cao hơn đi kèm với phí bảo hiểm Medicare Phần B và Phần D cao hơn.

Vì vậy, dù COLA cao thì tốt hơn là không có COLA, nhưng có những hậu quả mà thu nhập An sinh xã hội tăng lên có thể ảnh hưởng đến an ninh tài chính tổng thể.

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết