Tiền cứu trợ Covid 19: phải làm gì khi bị quá hạn?

-
Thomas Nguyen
-
31.05.2020

Đối với hầu hết người Mỹ, ngày 13 tháng 5 là ngày cuối cùng cung cấp thông tin cá nhân để gửi đến IRS cho việc nhận được tiền cứu trợ Covid 19, số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của họ. 

Đầu tháng 04 chính quyền Tổng thống Trump ban hành luật cứu nguy kinh tế, viết tắt là CARES (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) để chi ra 2.200 tỉ đô la. Khoảng 175 triệu dân sẽ nhận được tiền cứu trợ trong thời kỳ khó khăn.

Tiền cứu trợ Covid 19: làm gì khi bị quá hạn?

Các khoản thanh toán có giá trị lên tới 1.200 đô la cho mỗi người lớn đủ điều kiện và 500 đô la cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện.

Ví dụ: trong một gia đình Mỹ, hay Mỹ gốc Việt, hai vợ chồng khai thuế chung, với mức dưới 150.000 đô la một năm sẽ nhận được 2.400 đôla. Nếu có con dưới 17 tuổi, mỗi trẻ sẽ nhận được 500 đô la.

Nếu mức lương AGI (Adjusted Gross Income) của một người cao hơn 75.000 và thấp hơn 99.000 đô la, số tiền nhận được sẽ ít đi 5 đô la cho mỗi 100 đô la thu nhập cao hơn 75.000.

Ví dụ với thu nhập AGI là 75.100 đô la thì người đó sẽ nhận được 1.195 đô la trợ giúp. Nếu là 75.200 đô la thỉ chỉ nhận 1.190 đô la.

Cho đến mức thu nhập AGI 99.000 đô la hay cao hơn cho một người, 198.000 cho hai vợ chồng, thì sẽ không nhận được tiền cứu trợ.

Hơn 60 triệu người đã nhận được số tiền này chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, nếu đã khai thuế năm 2018 hay 2019 và trong hồ sơ có để sẵn số tài khoản ngân hàng.

Nếu bạn bỏ lỡ việc cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của mình cho IRS, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không nhận được tiền cứu trợ. Đây là những gì bạn có thể cần phải làm.

Hầu hết mọi người sẽ nhận được kiểm tra giấy mà không làm gì cả

Nếu bạn đã khai thuế năm 2018 hoặc 2019 hoặc nếu bạn nhận được trợ cấp An sinh xã hội, lợi ích từ Cơ quan Cựu chiến binh hoặc trợ cấp hưu trí đường sắt, bạn không cần phải làm gì để nhận được tiền nếu đủ điều kiện nhận. IRS đã chỉ ra rằng hầu hết các khoản tiền sẽ được gửi vào giữa tháng 6. Vì vậy tiền của bạn sẽ đến sớm nhất vào đầu tháng 7, nếu bạn chưa nhận được.

Tiền cứu trợ Covid 19: làm gì khi bị quá hạn?

Tiền của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ gửi thư mà IRS có trong hồ sơ, dựa trên thông tin phúc lợi hoặc khai thuế gần đây nhất của bạn. Nếu đó là một địa chỉ cũ, bạn không thể cập nhật nó trực tuyến với IRS do lo ngại gian lận. Điền vào biểu mẫu địa chỉ chuyển tiếp với Dịch vụ bưu chính càng sớm càng tốt nếu bạn chưa có.

Một số người cần cung cấp thông tin chi tiết về IRS

Nếu bạn đã không khai thuế trong hai năm qua và không nhận trợ cấp hưu trí từ Cơ quan Cựu chiến binh, An sinh xã hội hoặc đường sắt, bạn cần cung cấp chi tiết tài chính của mình cho IRS để biết rằng bạn có được nhận tiền hay không.

Làm gì nếu bạn bị quá hạn để nhận tiền cứu trợ trực tiếp từ Chính phủ?
Bạn có hai tùy chọn: Bạn có thể sử dụng một biểu mẫu trực tuyến cho những người không khai thuế, nếu bạn không cần phải nộp tờ khai thuế trong năm 2019. Nếu bạn cần phải nộp nhưng chưa có, bạn có thể gửi gởi sau (IRS đã gia hạn thời hạn nộp tờ khai thuế của năm ngoái đến ngày 15 tháng 7).

IRS đã cảnh báo không sử dụng biểu mẫu khai thuế nếu bạn dự định nộp tờ khai của năm 2019 vì làm như vậy có thể làm chậm quá trình hoàn trả cũng như trì hoãn bất kỳ khoản hoàn thuế nào của bạn.

Bạn có thể yêu cầu tiền của mình khi khai thuế năm 2020

Nếu bạn không nhận được khoản thanh toán cứu trợ nhưng bạn có quyền hưởng, thì có một lựa chọn khác: Yêu cầu thanh toán khi bạn khai thuế năm 2020.

 

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết