Tìm hiểu về các loại thuế tại Hoa Kỳ

-
Tiffany Nguyen
-
11.01.2023

Nếu bạn đang có kế hoạch nhập cư vào hoặc quyết định sinh sống lâu dài tại Hoa Kỳ thì việc nắm được hệ thống thuế tại đây là điều vô cùng cần thiết. Tìm hiểu ngay về thuế của Hoa Kỳ và các hiệp ước chống đánh thuế hai lần với một số quốc gia khác tại đây nhé!

Ai sẽ phải chịu thuế ở Hoa Kỳ?

Nếu bạn ở Hoa Kỳ từ 183 ngày trở lên mỗi năm, bạn sẽ được coi là cư dân chịu thuế. Điều tương tự cũng áp dụng cho các đối tượng có Thẻ xanh và công dân Hoa Kỳ, ngay cả khi họ sống ở nước ngoài.

tax
Bạn sẽ phải chịu các loại thuế ở Hoa Kỳ nếu thời gian sinh sống tại đây từ 183 ngày trở lên mỗi năm

Ngoài quy tắc 183 ngày, cư dân bán thời gian của Hoa Kỳ cũng phải tuân theo cái gọi là “Kiểm tra sự hiện diện đáng kể”, xác định sự hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ba năm và do đó họ cũng phải chịu thuế.

 

Bài kiểm tra hiện diện: Đối tượng nào phải trả thuế Hoa Kỳ?

Bạn phải khai thuế Hoa Kỳ nếu bạn đã ở Hoa Kỳ tổng cộng 183 ngày trở lên trong vòng ba năm dương lịch vừa qua. Bài kiểm tra hiện diện nhằm xác định thời gian cư trú của công dân tại nước ngoài hoặc trong nước trong thời gian 12 tháng liên tiếp. Nó sẽ giúp xác định nghĩa vụ thuế của bạn dựa trên tính toán ba phần, bao gồm:

 • 100% sự hiện diện của bạn tại Hoa Kỳ trong năm hiện tại.
 • 1/3 số ngày hiện diện của bạn ở Hoa Kỳ trong 1 năm trước.
 • 1/6 số ngày bạn hiện diện ở Hoa Kỳ từ 2 năm trước.

Nếu tổng ba giá trị này lại đưa đến kết quả khoảng thời gian ở tại Hoa Kỳ đã từ 183 ngày trở lên, thì bạn phải chịu thuế ở Hoa Kỳ.

tax
Bài kiểm tra hiện diện giúp xác định nghĩa vụ thuế của bạn

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ

Hoa Kỳ đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với hơn 60 quốc gia, cụ thể thì những người cư trú (không phải công dân) của họ sẽ được bảo vệ khỏi việc bị đánh thuế hai lần nếu họ trở thành đối tượng chịu thuế ở Hoa Kỳ.

 

Làm thế nào để nộp thuế ở Mỹ?

Tại Hoa Kỳ, bạn nộp thuế ở cấp liên bang (thuế liên bang), cấp tiểu bang (thuế bang) và cấp địa phương (thuế địa phương). Một số loại thuế, chẳng hạn như thuế bán hàng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được trả khi bạn mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ. Ngoài ta, một số loại thuế khác sẽ không đến hạn nộp cho đến khi kết thúc năm tính thuế.

tax
Sở Thuế vụ là cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế tại Hoa Kỳ

Cơ quan thuế chịu trách nhiệm tại Hoa Kỳ là Sở Thuế vụ hoặc IRS. Tại đó, bạn phải nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ trước ngày 15 tháng 4 của năm tiếp theo và thanh toán mọi khoản thuế chưa thanh toán.

 

Các loại thuế ở Mỹ

50 tiểu bang của Hoa Kỳ có các hệ thống thuế khác nhau, một số trong đó có sự khác biệt lớn với nhau. Trong đó, các loại thuế quan trọng nhất mà tiểu bang nào cũng có là:

 • Thuế thu nhập liên bang
 • Thuế thu nhập nhà nước
 • Thuế thu nhập địa phương
 • Thuế doanh nghiệp nhà nước
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang
 • Thuế tài sản địa phương
 • Thuế tài sản nhà nước
 • Thuế bất động sản và quà tặng liên bang
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt địa phương
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt của tiểu bang
 • An sinh xã hội và thuế Medicare
 • Thuế bán và sử dụng (cấp tiểu bang)
 • Thuế bán hàng địa phương

 

Thuế thu nhập

Khi bạn được tuyển dụng ở Hoa Kỳ, bạn phải nộp thuế thu nhập cho quốc gia (thuế thu nhập liên bang) cũng như cho tiểu bang của bạn (thuế thu nhập tiểu bang) và thành phố của bạn (thuế thu nhập địa phương). Tổng số tiền của cả ba mức thuế sẽ được nộp cho IRS.

 

Bởi vì thuế thu nhập được giữ lại và nộp trực tiếp bởi chủ lao động Hoa Kỳ của bạn, những loại thuế này còn được gọi là thuế khấu trừ. Vào cuối năm để tính được khoản thuế này, chủ lao động của bạn sẽ cấp cho bạn một bản sao kê (Mẫu W-2, Báo cáo tiền lương và thuế).

tax
Mẫu W-2 là mẫu hiển thị các thông tin quan trọng về thu nhập bạn đã kiếm được trong một năm

Các tiểu bang Hoa Kỳ không có thuế thu nhập tiểu bang

Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas, Wyoming và Washington không có thuế thu nhập của tiểu bang. New Hampshire hiện vẫn đánh thuế cổ tức và lãi vốn nhưng đã quyết định loại bỏ dần thông lệ này vào năm 2027.

 

Thuế an sinh xã hội và thuế Medicare 

Ngoài thuế thu nhập, các khoản đóng góp An sinh xã hội và Medicare cũng bị khấu trừ vào tiền lương ở Hoa Kỳ. Thuế an sinh xã hội năm 2022 là 12,4% đối với người sử dụng lao động và 6,2% đối với người lao động. Thuế Medicare hiện là 1,45% cho cả hai bên.

 

Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare ở Hoa Kỳ còn được gọi là thuế “FICA”. Chữ viết tắt “FICA” là viết tắt của “Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang.”

 

Thuế doanh thu bán hàng

Thuế doanh thu được áp dụng đối với việc bán hoặc cho thuê hàng hóa ở Hoa Kỳ ở cả cấp tiểu bang và địa phương, nhưng nó không tồn tại ở tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Các mức thuế suất khác nhau sẽ áp dụng đối với các loại hàng hóa khác nhau.

tax
Thuế doanh thu được áp dụng đối với việc bán hoặc cho thuê hàng hóa ở Hoa Kỳ ở cả cấp tiểu bang và địa phương

Các tiểu bang Hoa Kỳ không có thuế doanh thu

Montana, Delaware, New Hampshire và Oregon không có thuế bán hàng của tiểu bang.

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngoài thuế bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được đánh vào một số hàng hóa đặc biệt, mang tính chất xa xỉ ở cấp tiểu bang, liên bang và địa phương ở Hoa Kỳ. Ví dụ, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được áp dụng ở phần lớn các tiểu bang của Hoa Kỳ đối với xăng, rượu và thuốc lá. Tương tự như thuế bán hàng, tỷ lệ đánh thuế sẽ khác nhau giữa các tiểu bang và từ thành phố này sang thành phố khác.

tax
Rượu, bia là loại hàng hóa được đánh thuế tiêu thụ đặc biệt tại Hoa Kỳ

Thuế tài sản cá nhân

Nếu bạn sở hữu bất động sản hoặc tài sản cá nhân có giá trị khác, bạn có thể phải nộp thuế tài sản ở cấp tiểu bang tại Hoa Kỳ. Số tiền này được xác định bởi chính quyền địa phương và khác nhau giữa các tiểu bang.

 

Thuế chuyển nhượng bất động sản và quà tặng liên bang

Khi một tài sản được chuyển nhượng cho một cá nhân, thuế sẽ được đánh bất kể quốc gia nơi việc chuyển nhượng tài sản diễn ra. Trong trường hợp chuyển nhượng giữa hai người sống, bạn sẽ có thuế quà tặng. Hay nếu bạn nhận được tài sản thừa kế thì khi đó bạn phải đóng thuế thừa kế. Khi thừa kế được thực hiện cho một người không phải là công dân Hoa Kỳ, người thừa kế được trợ cấp 60.000 đô la, trong khi công dân Hoa Kỳ có thể thừa kế giá trị hàng chục triệu mà không phải khai báo điều này vì mục đích thuế.

 

Ngoài ra, quà tặng phải được khai báo trên tờ khai thuế nếu giá trị vượt quá $16,000 và người tặng thường trả thuế quà tặng.

 

Thuế ở Mỹ là bao nhiêu?

Số tiền thuế bạn phải trả ở Hoa Kỳ tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, tình trạng cư trú, tài sản cá nhân, thu nhập của bạn. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào việc quốc gia bạn sinh sống có ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ hay không. Trong đó: 

 • Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế bất động sản, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bán hàng khác nhau.
tax
Hơn 60 quốc gia trên thế giới đã ký hiệp ước chống đánh thuế hai lần với Mỹ
 • Mỗi đô thị đánh thuế thu nhập, thuế tài sản, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bán hàng khác nhau.
 • Người có visa du học Mỹ (thuộc diện visa F, J, hoặc M) được miễn thuế thu nhập (có hoàn thuế sau khi khai thuế).
 • Cư dân của hơn 60 quốc gia có hiệp ước chống đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ có thể được miễn hoàn toàn hoặc một phần đối với một số khoản thanh toán thuế của Hoa Kỳ.

 

Các ngưỡng và phụ cấp thuế ở Hoa Kỳ

Số thuế cận biên cho thuế thu nhập ở Hoa Kỳ được phân phối trên tổng số bảy cấp bậc, bắt đầu từ 10 % đối với đối tượng có thu nhập rất thấp lên đến 37 % đối với đối tượng có thu nhập rất cao.

 

Trên đây là những thông tin quan trọng về các loại thuế của Hoa Kỳ. Mỗi loại thuế sẽ có phương pháp tính toán và áp dụng với từng đối tượng riêng biệt. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ các thông tin để hoàn thành đúng nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Hoa Kỳ nhé!

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết