Toà án tối cao Mỹ cho phép chính phủ thi hành luật mới về thẻ xanh

-
Andy Nguyen
-
22.02.2020

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết cho phép chính sách của Chính quyền Trump nhằm mở rộng thẩm quyền của chính phủ trong việc từ chối cấp thẻ xanh cho những người nhập cư có khả năng trở thành “gánh nặng xã hội”.  

Thẻ xanh (Green Card) là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của một người nước ngoài tại Mỹ để sinh sống, học tập và làm việc hưởng tất cả các quyền lợi tại Mỹ tương đương với công dân Mỹ thực thụ. Theo quy định mới, nhân viên cơ quan di trú có thể từ chối không cấp thẻ xanh cho trường hợp các di dân đang nhận trợ giúp của xã hội. 

Bộ An ninh Mỹ thông báo sẽ mở rộng định nghĩa “gánh nặng xã hội” đối với di dân nộp đơn xin thẻ xanh. Trước đây, người nộp đơn chủ yếu được đánh giá dựa vào việc có phụ thuộc vào những chương trình trợ cấp tiền mặt hay không, như chương trình SSI – trợ cấp cho người già, chương trình TANF – trợ cấp tiền mặt cho các gia đình nghèo khó. 

Đối với quyết định mới, định nghĩa này được mở rộng áp dụng cho những người đã từng sử dụng những phúc lợi công cộng trên 12 tháng trong thời gian 36 tháng. Những phúc lợi công cộng này bao gồm Trợ Cấp Y Tế (Medicaid), phiếu thực phẩm (food stamps), trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp nhà cửa công cộng sẽ bị liệt vào diện “gánh nặng xã hội”. 

Quy luật mới không áp dụng cho những người đã là Thường Trú Nhân hoặc Công Dân Hoa Kỳ, người tị nạn và những người được chấp thuận quy chế lánh cư (Alsylum), những đương đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ.

Theo chính sách của Trump, các nhân viên cơ quan di trú sẽ xem xét các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn và trình độ tiếng Anh để quyết định xem người đó có thể trở thành “gánh nặng xã hội” hay không.

Chuyên gia về di trú tại trường luật đại học Cornell University, ông Stephen Yal-Loehr, nói rằng sự thay đổi này sẽ khiến cho giới lao động khó di cư sang hoặc ở lại Mỹ. 

Tuy nhiên, số liệu cho thấy 50% số hộ gia đình không phải công dân Mỹ đều có ít nhất một người đang sử dụng chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ. Trong khi, 78% hộ gia đình không phải công dân Mỹ có ít nhất một người đang sử dụng chương trình phúc lợi giáo dục trung học. Nhà Trắng cho rằng số lượng lớn người di cư “đã lợi dụng phúc lợi cộng đồng hào phóng” của Mỹ và các nguồn lực ngày càng hạn chế có thể gây ảnh hưởng tổn hại cho công dân Mỹ. 

Sở di trú USCIS cho biết quy luật mới về “gánh nặng xã hội” sẽ áp dụng kể từ ngày 24-2-2020. Cơ quan sẽ chỉ xem xét nếu các đương đơn nhận có phúc lợi xã hội sau ngày 24-2. Những phúc lợi xã hội nhận trước mốc thời gian này sẽ không bị ảnh hưởng.

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết