Cần thợ Nails tại Maricopa, AZ

-
Peter Nguyễn
-
08.11.2019

Tuần chỉ làm 5 ngày 1/2. Khu mỹ trắng Giá rất cao tip cao. KHông khí làm hòa đồng vui vẻ. Tiệm cách Phoenix airport 30 phút. Lương mùa đông còn cao hơn nữa. Mùa hè slow lương hơn 1000/tuần. Cũng cần nhiều thợ Tay chân nước gel dip wax eyelash. Bao lương

Phone : 336-582-2203
Địa chỉ:
Maricopa, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết