Cần thợ Nails tại Melbourne, FL

-
VNailPro
-
10.11.2019

Tuyển thợ nữ làm tay chân nước và thợ nữ làm everything. Có phòng riêng cho thợ ở xa nếu cần. Tiệm ở thành phố Viera/Melbourne Florida. 99% Mỹ trắng, khách sang, giá nails cao nhất vùng, tips hậu. Chủ dễ thương, chia turn công bằng, không giành giật. Cell 845-544-6558 (9am-10pm). Sinh viên làm part-time welcome.

845-544-6558

Melbourne, FL

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...