Thường trú nhân thời COVID: Thông tin quan trọng nên biết!

-
28.09.2020
Nếu là thường trú nhân Hoa Kỳ (Lawful Permanent Residents - LPR) đang không thể trở lại Hoa Kỳ do COVID, một số thông tin bên dưới có thể hữu ích. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không có thẩm quyền về chính sách đi lại đối với LPR. Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) phụ trách toàn quyền về tình...

Bao Nail Việt Nam

Chưa có bài viết nào.
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...