Chương trình xóa nợ PPP trong năm 2022 có gì?

-
Thomas Nguyen
-
30.07.2022

Nếu nhận được một khoản vay PPP cho doanh nghiệp của mình trong thời gian xảy ra đại dịch, bạn vẫn có thể được xóa nợ PPP. Chúng ta sẽ thảo luận về các yêu cầu và các bước đăng ký.

2022 và năm thứ ba của “bình thường mới” với COVID-19, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã giúp đỡ nhiều doanh nghiệp với các chương trình như Chương trình Bảo vệ Khoản tiền lương (PPP), Khoản vay Thảm họa Thương tật Kinh tế COVID-19 (EIDL) và Hỗ trợ EIDL Mục tiêu, nhưng những chương trình này đã kết thúc vào 2021.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn nhận được khoản vay PPP, bạn vẫn có thể nộp đơn xin xóa khoản vay. PPP nhằm giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch giữ người lao động trong biên chế. Nó có nghĩa là một khoản vay có thể xóa nợ, miễn là đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Việc xóa nợ không phải là tự động, doanh nghiệp vẫn phải chủ động nộp đơn. Nếu đã vay một khoản theo hình thức PPP và chưa nộp đơn xin xóa nợ, VNailNews sẽ đề cập đến bạn các tiêu chí và quy trình bên dưới.

Nếu chưa bao giờ nhận được một khoản vay PPP và đang tự hỏi liệu sẽ có một khoản vay PPP khác cho 2022 hay không, điều đó có vẻ rất khó xảy ra. Không có gì đã được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi không thể dự đoán phản ứng của chính phủ sẽ ra sao nếu đại dịch diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Chương trình xóa nợ PPP trong năm 2022 có gì?

Yêu cầu cho việc xóa nợ?

Để được xóa nợ khoản vay PPP, SBA yêu cầu phải đáp ứng một số tiêu chí cơ bản. Bạn có thể đủ điều kiện để được xóa nợ hoàn toàn nếu trong khoảng thời gian 8 đến 24 tuần sau khi giải ngân (khi bạn thực sự nhận được tiền):

 • Duy trì việc làm và mức lương thưởng.
 • Chi tiêu số tiền cho vay vào chi phí trả lương và các chi phí hợp lệ khác. Với khoản vay PPP lần 2 vào 2021, định nghĩa về “chi phí hợp lệ” được mở rộng để bao gồm một số thiết bị bảo hộ nhất định, chi phí nhà cung cấp, thanh toán bảo hiểm nhóm do người sử dụng lao động cung cấp, thiệt hại tài sản và chi phí hoạt động.
 • Dành ít nhất 60% số tiền thu được cho chi phí trả lương.

Đăng kí xóa nợ PPP ra sao?

Bạn có thể xin xóa khoản vay sau khi đã tiêu hết toàn bộ số tiền bất kỳ lúc nào cho đến ngày đáo hạn. Nếu không nộp đơn xin xóa nợ trong vòng 10 tháng sau ngày cuối cùng của thời hạn được bảo hiểm, thì khoản thanh toán vay không còn được trì hoãn nữa và bạn sẽ bắt đầu thanh toán với người cho vay.

Chúng ta hãy xem xét các bước để đăng ký.

Bước 1: Sử dụng cổng thông tin (nếu đủ điều kiện)

SBA có một trang dành riêng cho việc xóa nợ PPP, cùng với đơn đăng ký và hướng dẫn. Nếu khoản vay PPP là 150.000 đô trở xuống, bạn có thể tận dụng Cổng thông tin (PPP Forgiveness Portal) của SBA.

Cổng thông tin cho phép gửi đơn trực tiếp đến SBA và các câu hỏi tương tự như các câu hỏi trên SBA-Mẫu 3508S.  Nếu không có người cho vay tham gia, bạn sẽ phải bỏ qua cổng và đăng ký thông qua người cho vay của mình. Họ sẽ phải cung cấp cho bạn biểu mẫu thích hợp.

Chương trình xóa nợ PPP trong năm 2022 có gì?

Bước 2: Tập hợp các thủ tục giấy tờ

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu cho cả chi phí trả lương và chi phí ngoài bảng lương mà bạn đã có trong thời gian được bảo hiểm. Điều này sẽ khác nhau tùy loại hình kinh doanh, nhưng hãy chuẩn bị để cung cấp những thứ sau cho bảng lương:

 • Bảng sao kê tài khoản ngân hàng hoặc báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ trả lương bên thứ 3 cho biết số tiền bạn đã trả cho nhân viên của mình.
 • Các biểu mẫu thuế (các báo cáo tương đương của nhà cung cấp dịch vụ trả lương của bên thứ ba) cho thời gian trùng với khoảng thời gian được bảo hiểm. Điều này bao gồm hồ sơ thuế bảng lương (thường là Mẫu 941, Tờ khai thuế liên bang hàng quý của Chủ lao động) và báo cáo tiền lương cá nhân và doanh nghiệp hàng quý của tiểu bang và hồ sơ thuế bảo hiểm thất nghiệp được báo cáo hoặc sẽ được báo cáo cho tiểu bang.
 • Bất kỳ biên lai thanh toán, séc bị hủy hoặc bản sao kê tài khoản ghi lại số tiền chủ lao động đóng góp cho bảo hiểm sức khỏe của nhân viên và các kế hoạch hưu trí mà người vay đã bao gồm trong số tiền được xóa.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu các khoản chi phí ngoài bảng lương sau đây trong thời gian được bảo hiểm (dù đây không phải là danh sách bao gồm tất cả). Đối với 3 mục đầu tiên, sẽ phải xuất trình tài liệu cho thấy các nghĩa vụ hoặc dịch vụ đó đã tồn tại trước 15/02/2020.

 • Thanh toán lãi vay thế chấp kinh doanh: Cung cấp bản sao lịch trình khấu hao của bên cho vay và biên lai xác minh các khoản thanh toán hoặc bảng sao kê tài khoản của bên cho vay.
 • Thanh toán tiền thuê kinh doanh: Cung cấp bản sao của hợp đồng cho thuê hiện tại và biên lai hoặc séc đã hủy để xác minh các khoản thanh toán đủ điều kiện.
 • Thanh toán tiện ích kinh doanh: Bản sao hóa đơn và biên lai, séc bị hủy hoặc bảng sao kê tài khoản
 • Chi phí hoạt động: Bản sao hóa đơn, đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng đã thanh toán và biên lai, séc bị hủy hoặc bảng sao kê tài khoản xác minh các khoản thanh toán đủ điều kiện
 • Chi phí thiệt hại tài sản: Nếu bạn khiếu nại một số chi phí liên quan đến thiệt hại tài sản không được bảo hiểm do phá hoại hoặc cướp bóc xảy ra vào 2020, bạn sẽ cần các bản sao hóa đơn, đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng đã thanh toán và biên lai, séc bị hủy hoặc báo cáo tài khoản xác minh điều đó.
 • Chi phí của nhà cung cấp: Bản sao hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào trước thời hạn được bảo hiểm (ngoại trừ hàng hóa dễ hư hỏng) và bản sao hóa đơn, đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng đã thanh toán cũng như biên lai, séc bị hủy hoặc bảng sao kê tài khoản xác minh các khoản thanh toán đủ điều kiện
 • Các khoản chi bảo vệ người lao động: Bản sao hóa đơn, đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng đã thanh toán cũng như biên lai, séc đã hủy hoặc bảng sao kê tài khoản xác minh các khoản thanh toán đủ điều kiện và xác minh rằng các khoản chi đã được sử dụng để tuân theo hướng dẫn COVID-19

Bước 3: Gửi biểu mẫu

Sau khi có giấy tờ, đã đến lúc nộp đơn đăng ký. Nếu đáp ứng các tiêu chí đã đề cập ở Bước 1, bạn sẽ sử dụng Cổng thông tin để gửi trực tiếp đến SBA. Nếu không, sẽ gửi đơn đăng ký và tài liệu cho người cho vay của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý, người cho vay có thể yêu cầu tài liệu bổ sung cho những gì được liệt kê.

Bước 4: Chờ quyết định (và kháng cáo, nếu cần)

Sau khi họ nhận được đơn đăng ký của bạn, SBA hoặc người cho vay của bạn phải thông báo cho bạn về quyết định của họ trong vòng 60 ngày. Nếu họ quyết định bỏ khoản vay, hãy nhớ đó có thể là toàn bộ hoặc chỉ một phần.

Nếu không được xóa toàn bộ khoản vay, bạn sẽ có trách nhiệm hoàn trả số tiền còn lại với lãi suất 1% trong phần còn lại của thời hạn vay. Người cho vay nên cho bạn biết khi khoản thanh toán đầu tiên đến hạn.

Nếu SBA từ chối hoàn toàn hoặc một phần, bạn có thể khiếu nại quyết định thông qua Văn phòng Điều trần và Kháng cáo (OHA) của SBA. Đây là quyết định xem xét khoản vay theo hình thức PPP do chính SBA đưa ra, không phải quyết định của bên cho vay; bạn phải liên hệ trực tiếp với người cho vay để giải quyết.

SBA có trang thông tin và hướng dẫn nộp đơn cho các khiếu nại về PPP. Bạn có 30 ngày kể từ ngày quyết định kháng cáo. Sau khi làm như vậy, thời gian hoãn cho khoản vay có thể được kéo dài đến khi OHA đưa ra quyết định. Bạn sẽ cần thông báo cho người cho vay về kháng nghị để họ có thể kéo dài thời gian trì hoãn, cho phép bạn tạm dừng thanh toán gốc hoặc lãi cho đến khi có quyết định.

Bạn sẽ cần những điều bên dưới khi gửi kháng nghị:

 • Bản sao quyết định xem xét khoản vay mà bạn đang khiếu nại
 • Bản tường trình chi tiết tại sao bạn cho rằng quyết định của SBA là nhầm lẫn. Bao gồm các lập luận pháp lý và bất kỳ thông tin thích hợp nào khác.
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn hoặc luật sư của bạn

Khi hoàn tất, hãy xem hộp thư đến, vì đó là cách OHA sẽ liên hệ về cách tiếp tục. Họ có thể yêu cầu cung cấp thông tin / tài liệu bổ sung. Đôi khi họ có thời gian hạn hẹp để cung cấp thông tin này, vì vậy đừng chậm trễ. Lưu ý, OHA có thể bác khiếu nại nếu nó không đầy đủ, thiếu sót hoặc nằm ngoài phạm vi quyền hạn của họ.

Nếu cần thêm trợ giúp, SBA đã tạo hotline dành riêng cho việc xóa nợ PPP theo số (877) 552-2692. Bạn cũng có thể truy cập cơ sở kiến ​​thức về xóa nợ của họ để biết thêm thông tin.

Bài viết liên quan:

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết